Để không phạm sai lầm

Tác giả: Jordan Ellenberg

Người dịch: Nguyễn Trung Hiếu - Vũ Phan dịch

Nhà xuất bản: NXB Khoa học và Kỹ thuật

Năm xuất bản: 2019

Giá bán: 259.000 VND