Hỗ trợ

Trước khi tới Viện làm việc, quý khách cần hỗ trợ thông tin vui lòng liên hệ chị Nguyễn Hồng Anh  (Chuyên viên phụ trách Nghiên cứu viên): Điện thoại: (024) 36 23 15 42 Số máy lẻ: 159, Email: nguyenhonganh@viasm.edu.vn.

Khi đã tới Viện làm việc, nghiên cứu viên và khách mời có thể yêu cầu hỗ trợ tại bàn lễ tân, hoặc với bộ phận chuyên trách.

Để sử dụng các thiết bị, vui lòng tham khảo tại mục hỗ trợ thiết bị. Để được hỗ trợ về các nội dung khác, quý khách vui lòng xem tại trình đơn phía bên trái.