Hội đồng khoa học

Ngô Bảo Châu

Giám đốc Khoa học Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán/ Giáo sư Đại học Chicago

Email: ngo AT viasm.edu.vn

Website
Hồ Tú Bảo

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Viện trưởng Viện John von Newmann, Đại học Quốc giá TP Hồ Chí Minh

Email: bao AT viasm.edu.vn

Website
Đinh Tiến Cường

Đại học Quốc gia Singapore

Email: matdtc AT nus.edu.sg

Website
Nguyễn Hữu Dư

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội

Email: nhdu AT viasm.edu.vn | dunh AT vnu.edu.vn

Website
Lê Minh Hà

Giám đốc điều hành, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Email: leminhha AT viasm.edu.vn

Website
Phùng Hồ Hải

Viện trưởng Viện Toán học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Email: phung AT math.ac.vn

Website
Lê Tuấn Hoa

Viện toán học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Email: lthoa AT math.ac.vn

Website
Nguyễn Xuân Hùng

Giám đốc Viện Công nghệ CIRTECH, Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh

Email: ngx.hung AT hutech.edu.vn

Website
Vũ Hoàng Linh

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội

Email: vhlinh.vnu AT gmail.com

Website
Phạm Tiến Sơn

Trường Đại học Đà Lạt

Email: sonpt AT dlu.edu.vn

Website
Trần Văn Tấn

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tranvantanhn AT yahoo.com

Website
Phạm Hữu Tiệp

Đại học Rutgers, Mỹ

Email: pht19 AT math.rutgers.edu

Website
Đặng Đức Trọng

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

Email: ddtrong AT hcmus.edu.vn

Website
Vũ Hà Văn

Đại học Yale, Mỹ

Email: van.vu AT yale.edu

Website
Dương Minh Đức (nhiệm kỳ 2014 -2018)

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP. HCM

Email:

Website
Nguyễn Hữu Việt Hưng (HĐKH Nhiệm kỳ 2014 - 2018)

Email: nhvhung AT vnu.edu.vn

Website
Ngô Quang Hưng (nhiệm kỳ 2014 -2018)

Đại học bang NewYork ở Buffalo, Hoa Kỳ

Email: hungngo At buffalo.edu

Website
Phan Quốc Khánh (nhiệm kỳ 2014 - 2018)

ĐH Quốc tế và ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP Hồ Chí Minh

Email: pqkhanh AT hcmiu.edu.vn

Website
Hoàng Xuân Phú (nhiệm kỳ 2014 -2018)

Viện Toán học - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam/Tổng biên tập tạp chí Vietnam Journal Mathematics

Email: hxphu AT math.ac.vn

Website
Lionel Schwartz (nhiệm kỳ 2014 -2018)

Đại học Paris 13, Pháp

Email: lionel-schwartz AT wanadoo.fr

Website
Đỗ Đức Thái (nhiệm kỳ 2014 -2018)

Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: ducthai.do AT gmail.com

Website
Ngô Việt Trung (nhiệm kỳ 2014 -2018)

Viện Toán học, VAST

Email: nvtrung AT math.ac.vn

Website
Trần Văn Nhung (nhiệm kỳ 2011 - 2014)

Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước

Email: tvnhung AT moet.edu.vn

Website
Đàm Thanh Sơn (nhiệm kỳ 2011 - 2014)

University of Chicago

Email: dtson AT uchicago.edu

Website