Hội đồng khoa học

Ngô Bảo Châu

Giám đốc Khoa học Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán/ Giáo sư Đại học Chicago

Email: ngo AT viasm.edu.vn

Website
Hồ Tú Bảo

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Giám đốc Khoa học Viện John von Newmann, Đại học Quốc giá TP Hồ Chí Minh

Email: bao AT viasm.edu.vn

Website
Đinh Tiến Cường

Đại học Quốc gia Singapore

Email: matdtc AT nus.edu.sg

Website
Nguyễn Hữu Dư

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội

Email: nhdu AT viasm.edu.vn | dunh AT vnu.edu.vn

Website
Lê Minh Hà

Giám đốc điều hành, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Email: leminhha AT viasm.edu.vn

Website
Phùng Hồ Hải

Viện trưởng Viện Toán học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Email: phung AT math.ac.vn

Website
Lê Tuấn Hoa

Viện toán học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Email: lthoa AT math.ac.vn

Website
Trần Vĩnh Hưng

ĐH Wisconsin Madison, Mỹ

Email: hung AT math.wisc.edu

Website
Nguyễn Xuân Hùng

Viện trưởng Viện Công nghệ CIRTECH, Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh

Email: ngx.hung AT hutech.edu.vn

Website
Vũ Hoàng Linh

Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội

Email: vhlinh.vnu AT gmail.com

Website
Nguyễn Xuân Long

Đại học Michigan, Mỹ

Email: xuanlong AT umich.edu

Website
Phan Thanh Nam

Ludwig Maximilian University of Munich, Germany

Email: https://www.mathematik.uni-muenchen.de/~nam/

Website
Phạm Tiến Sơn

Trường Đại học Đà Lạt

Email: sonpt AT dlu.edu.vn

Website
Trần Văn Tấn

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tranvantanhn AT yahoo.com

Website
Phạm Hữu Tiệp

Đại học Rutgers, Mỹ

Email: pht19 AT math.rutgers.edu

Website
Đặng Đức Trọng (nhiệm kỳ 2018-2021)

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

Email: ddtrong AT hcmus.edu.vn

Website
Vũ Hà Văn (nhiệm kỳ 2018 - 2021)

Đại học Yale, Mỹ

Email: van.vu AT yale.edu

Website
Dương Minh Đức (nhiệm kỳ 2014 -2018)

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP. HCM

Email:

Website
Nguyễn Hữu Việt Hưng (HĐKH Nhiệm kỳ 2014 - 2018)

Email: nhvhung AT vnu.edu.vn

Website
Ngô Quang Hưng (nhiệm kỳ 2014 -2018)

Đại học bang NewYork ở Buffalo, Hoa Kỳ

Email: hungngo At buffalo.edu

Website
Phan Quốc Khánh (nhiệm kỳ 2014 - 2018)

ĐH Quốc tế và ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP Hồ Chí Minh

Email: pqkhanh AT hcmiu.edu.vn

Website
Hoàng Xuân Phú (nhiệm kỳ 2014 -2018)

Viện Toán học - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam/Tổng biên tập tạp chí Vietnam Journal Mathematics

Email: hxphu AT math.ac.vn

Website
Lionel Schwartz (nhiệm kỳ 2014 -2018)

Đại học Paris 13, Pháp

Email: lionel-schwartz AT wanadoo.fr

Website
Đỗ Đức Thái (nhiệm kỳ 2014 -2018)

Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: ducthai.do AT gmail.com

Website
Ngô Việt Trung (nhiệm kỳ 2014 -2018)

Viện Toán học, VAST

Email: nvtrung AT math.ac.vn

Website
Trần Văn Nhung (nhiệm kỳ 2011 - 2014)

Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước

Email: tvnhung AT moet.edu.vn

Website
Đàm Thanh Sơn (nhiệm kỳ 2011 - 2014)

University of Chicago

Email: dtson AT uchicago.edu

Website