Hội đồng khoa học

Ngô Bảo Châu

Giám đốc Khoa học Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán/ Giáo sư Đại học Chicago

Email: ngo AT viasm.edu.vn

Website
Hồ Tú Bảo

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Giám đốc Khoa học Viện John von Newmann, Đại học Quốc giá TP Hồ Chí Minh

Email: bao AT viasm.edu.vn

Website
Đinh Tiến Cường

Đại học Quốc gia Singapore

Email: matdtc AT nus.edu.sg

Website
Nguyễn Hữu Dư

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội

Email: nhdu AT viasm.edu.vn | dunh AT vnu.edu.vn

Website
Lê Minh Hà

Giám đốc điều hành, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Email: leminhha AT viasm.edu.vn

Website
Phùng Hồ Hải

Viện trưởng Viện Toán học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Email: phung AT math.ac.vn

Website
Lê Tuấn Hoa

Viện toán học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Email: lthoa AT math.ac.vn

Website
Phạm Tiến Sơn

Trường Đại học Đà Lạt

Email: sonpt AT dlu.edu.vn

Website
Phạm Hữu Tiệp

Đại học Rutgers, Mỹ

Email: pht19 AT math.rutgers.edu

Website
Vũ Hà Văn

Đại học Yale, Mỹ

Email: van.vu AT yale.edu

Website
Dương Minh Đức (nhiệm kỳ 2014 -2018)

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP. HCM

Email:

Website
Nguyễn Hữu Việt Hưng (HĐKH Nhiệm kỳ 2014 - 2018)

Email: nhvhung AT vnu.edu.vn

Website
Ngô Quang Hưng (nhiệm kỳ 2014 -2018)

Đại học bang NewYork ở Buffalo, Hoa Kỳ

Email: hungngo At buffalo.edu

Website
Hoàng Xuân Phú (nhiệm kỳ 2014 -2018)

Viện Toán học - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam/Tổng biên tập tạp chí Vietnam Journal Mathematics

Email: hxphu AT math.ac.vn

Website
Lionel Schwartz (nhiệm kỳ 2014 -2018)

Đại học Paris 13, Pháp

Email: lionel-schwartz AT wanadoo.fr

Website
Đỗ Đức Thái (nhiệm kỳ 2014 -2018)

Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: ducthai.do AT gmail.com

Website
Ngô Việt Trung (nhiệm kỳ 2014 -2018)

Viện Toán học, VAST

Email: nvtrung AT math.ac.vn

Website