Hội đồng khoa học

Ngô Bảo Châu

Giám đốc Khoa học Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán/ Giáo sư Đại học Chicago

Email: ngo AT viasm.edu.vn

Website
Hồ Tú Bảo

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Giám đốc Khoa học Viện John von Newmann, Đại học Quốc giá TP Hồ Chí Minh

Email: bao AT viasm.edu.vn

Website
Đinh Tiến Cường

Đại học Quốc gia Singapore

Email: matdtc AT nus.edu.sg

Website
Nguyễn Hữu Dư

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội

Email: nhdu AT viasm.edu.vn | dunh AT vnu.edu.vn

Website
Lê Minh Hà

Giám đốc điều hành, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Email: leminhha AT viasm.edu.vn

Website
Phùng Hồ Hải

Viện trưởng Viện Toán học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Email: phung AT math.ac.vn

Website
Lê Tuấn Hoa

Viện toán học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Email: lthoa AT math.ac.vn

Website
Trần Vĩnh Hưng

ĐH Wisconsin Madison, Mỹ

Email: hung AT math.wisc.edu

Website
Nguyễn Xuân Long

Đại học Michigan, Mỹ

Email: xuanlong AT umich.edu

Website
Nguyễn Xuân Hùng

Trường Đại học Công nghệ TP.HCM

Email: ngx.hung AT hutech.edu.vn

Website
Phạm Tiến Sơn

Trường Đại học Đà Lạt

Email: sonpt AT dlu.edu.vn

Website
Vũ Hoàng Linh

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Email: linhvh AT vnu.edu.vn

Website
Trần Văn Tấn

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tranvantanhn AT yahoo.com

Website
Phan Thanh Nam

Ludwig Maximilian University of Munich, Germany

Email: https://www.mathematik.uni-muenchen.de/~nam/

Website
Phạm Hữu Tiệp

Đại học Rutgers, Mỹ

Email: pht19 AT math.rutgers.edu

Website