Thành viên trước đây

GS. Nguyễn Hữu Dư

ĐH Quốc gia Hà Nội. Giám đốc Điều hành Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (từ 18/10/2013 đến 31/01/2018)

Email: nhdu AT viasm.edu.vn | dunh AT vnu.edu.vn

Thêm chi tiết
GS. Lê Tuấn Hoa

Viện toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Giám đốc Điều hành Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (từ 01/06/2011 đến 18/10/2013)

Email: lthoa AT math.ac.vn

Thêm chi tiết
TS. Nguyễn Thị Lê Hương

Tạp chí Pi. Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (từ 01/02/2013 đến 31/01/2018)

Email: ntlhuong AT viasm.edu.vn

Thêm chi tiết