Nội dung cần hỗ trợ

Người phụ trách

Số điện thoại nội bộ

Email

Thông tin chung

Chị Nguyễn Hoàng Anh - Phó Chánh Văn phòng

59

nhanh@viasm.edu.vn

- Giao dịch thông tin với NCV và khách mời (trước khi NCV và khách mời tới Viện).

- Tiếp nhận thông tin về các hội nghị, hội thảo, khóa học, trường chuyên biệt của NCV trong thời gian làm việc tại Viện.

Chị Lê Thị Lan Anh

0

ltlanh@viasm.edu.vn

- Các thông tin về CNTT, hỗ trợ về cài đặt máy tính, máy in, cung cấp tài khoản sử dụng máy tính, tài khoản email cho NCV.

- Các vấn đề về phòng làm việc, chìa khóa, VPP… phục vụ NCV làm việc.

- Tiếp nhận thông tin về tiền ấn phẩm và công bố của NCV.

- Tiếp nhận thông tin về các semina của NCV trong thời gian làm việc tại Viện.

Chị Lê Thị Quý

0

ltquy@viasm.edu

Làm thẻ bạn đọc, quản lý thư viện. Cung cấp tài khoản truy cập cơ sở dữ liệu khoa học của Cục TTKHCN QG.

Chị Vũ Thị Kim Xuyến  

30

vtkxuyen@viasm.edu.

Các vấn đề về cơ sở vật chất, nhà ở cho khách tới làm việc tại Viện.

Anh Nguyễn Ngọc Khôi

54

nnkhoi@viasm.edu.vn

Làm hợp đồng và thanh lý hợp đồng cho NCV.

Chị Nguyễn Thị Hải

58

nthai@viasm.edu.vn

Thanh toán thù lao cho NCV.

Chị Trần Thị Bích Diệp - Kế toán trưởng

60

tbdiep@viasm.edu.vn