Nội dung cần hỗ trợ

Người phụ trách

Số điện thoại nội bộ

Email

Thông tin chung

Chị Nguyễn Hoàng Anh - Phó Chánh Văn phòng

173

nhanh@viasm.edu.vn 

- Về thủ tục giấy tờ, trao đổi thông tin với NCV và khách mời (trước khi NCV và khách mời tới Viện).

- Tiếp nhận thông tin về các hội nghị, hội thảo, khóa học, trường chuyên biệt của NCV trong thời gian làm việc tại Viện.

Chị Nguyễn Hồng Anh

173

nguyenhonglanh@viasm.edu.vn 

- Internet, tài khoản máy tính, email và các hỗ trợ kỹ thuật về CNTT. 

- Tiếp nhận thông tin về các seminar của NCV trong thời gian làm việc tại Viện.

Anh Phạm Quốc Dũng

100

pqdung@viasm.edu

Làm thẻ bạn đọc, quản lý thư viện. Cung cấp tài khoản truy cập cơ sở dữ liệu khoa học của Cục TTKHCN QG.

Chị Vũ Thị Kim Xuyến  

130

vtkxuyen@viasm.edu.

- Tiếp nhận thông tin về các vấn đề liên quan đến trụ sở làm việc, chìa khóa, văn phòng phẩm phục vụ NCV làm việc. 

- Các vấn đề về nhà ở cho khách tới làm việc tại Viện.

Anh Lê Hùng Hải

100

lhhai@viasm.edu.vn 

- Các thủ tục về hợp đồng và thanh lý hợp đồng cho NCV.

- Tiếp nhận thông tin về tiền ấn phẩm và công bố của NCV.

Chị Nguyễn Thị Hải

158

nthai@viasm.edu.vn

Tài chính, thanh toán thù lao cho NCV.

Chị Trần Thị Bích Diệp - Kế toán trưởng

160

tbdiep@viasm.edu.vn