Ban tư vấn quốc tế

Jean-Pierre Bourguignon

Giám đốc nghiên cứu của Trung tâm NC quốc gia Pháp (CNRS) Giáo sư Toán học, ĐH Bách khoa Paris

Website
Robert Fefferman

Giáo sư đặc biệt Max Mason về Toán, ĐH Chicago Hiệu trưởng Phân hiệu các khoa học vật lí, ĐH Chicago

Website
Phillip Griffiths

Giáo sư danh dự Viện NCCC Princeton (IAS) Viện trưởng IAS 1991-2003 Giám đốc Tổ chức Sáng kiến Khoa học

Website
Benedict H. Gross

Giáo sư George Vasmer Leverett, ĐH Harvard Giáo sư Viện (college) Harvard

Website
Martin Grötsche

Giáo sư Đại học Kỹ thuật Berlin Phó Chủ tịch Trung tâm Công nghệ Thông tin Konrad-Zuse Berlin Chủ tịch Ban điều hành Quỹ Einstein Berlin

Website
M. S. Raghunathan

Giám đốc Trung tâm Toán học Quốc gia, Viện Công nghệ Ấn Độ, Mumbai Cựu Giáo sư danh dự của Viện NC Cơ bản Tata (TIFR)

Website