Cộng tác viên lâu dài

Hồ Tú Bảo

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Giám đốc Khoa học Viện John von Newmann, Đại học Quốc giá TP Hồ Chí Minh

Thomas Hales

University of Pittsburgh

Phan Dương Hiệu

Đại học Limoges (Cộng hòa Pháp)

Lê Tuấn Hoa

Viện toán học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Trần Vĩnh Hưng

ĐH Wisconsin Madison

Bùi Hải Hưng

Viện Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo - VinGroup

Nguyễn Xuân Long

Đại học Michigan, Mỹ

Phan Thành Nam

Đại học Ludwig Maximilian (Munich, Đức)

Lionel Schwartz

Đại học Paris 13, Pháp

Phạm Hữu Tiệp

Đại học Rutgers, Mỹ

Vũ Hà Văn

Đại học Yale, Mỹ