Cộng tác viên lâu dài

Hồ Tú Bảo

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Giám đốc Khoa học Viện John von Newmann, Đại học Quốc giá TP Hồ Chí Minh

Lê Tuấn Hoa

Viện toán học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Phạm Hữu Tiệp

Đại học Rutgers, Mỹ

Vũ Hà Văn

Đại học Yale, Mỹ