Cộng tác viên lâu dài

Vũ Hà Văn (nhiệm kỳ 2018 - 2021)

Đại học Yale, Mỹ

Hồ Tú Bảo

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Giám đốc Khoa học Viện John von Newmann, Đại học Quốc giá TP Hồ Chí Minh

Nguyễn Hồng Đức

Trường Đại học Thăng Long

Thomas Hales

University of Pittsburgh

Phan Dương Hiệu

Đại học Limoges (Cộng hòa Pháp)

Lê Tuấn Hoa

Viện toán học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Vương Quân Hoàng

Trường Đại học Phenikaa

Trần Vĩnh Hưng

ĐH Wisconsin Madison, Mỹ

Bùi Hải Hưng

Viện Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo - VinGroup

Ngô Hoàng Long

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Nguyễn Xuân Long

Đại học Michigan, Mỹ

Phan Thanh Nam

Ludwig Maximilian University of Munich, Germany

Lionel Schwartz

Đại học Paris 13, Pháp

Phạm Hữu Tiệp

Đại học Rutgers, Mỹ

Duc (David) Trần

Trường đại học Massachusetts, Boston, Mỹ

Nguyễn Chu Gia Vượng

Viện Toán học – Viện HLKH&CN Việt Nam