Hoạt động trong tuần

Seminar: Noetherianity and homological finiteness for polynomial functors

Phòng C102, VIASM, 157 phố Chùa Láng, Hà Nội, 27/11 - 27/11

Chi tiết
Giáo dục AI cho học sinh phổ thông

Trường Đại học Sài Gòn, 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh, 02/12 - 02/12

Chi tiết