Hoạt động trong tuần

Khóa học ngắn hạn “Phân thớ Hitchin và bổ đề cơ bản”

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, 157 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội, 08/06 - 08/06

Chi tiết
Khóa học ngắn hạn “Phân thớ Hitchin và bổ đề cơ bản”

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, 157 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội, 10/06 - 10/06

Chi tiết