Hoạt động trong tuần

MINI-COURSE ON TOPOLOGICAL DYNAMICS FROM MEASURABLE VIEWPOINT

Hội trường Laurent Schwartz, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), 21/11 - 02/12

Chi tiết
Conference on Blockchain Computing

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) - Số 157 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội, 29/11 - 04/12

Chi tiết
KHÓA BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN KHU VỰC MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN NĂM 2022 “Thống kê hiện đại với phần mềm thống kê R”

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng - 459 Tôn Đức Thắng, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, 02/12 - 04/12

Chi tiết