Hội nghị hội thảo

The 8th East Asian Conference on Algebraic Topology
Hanoi, Vietnam, 14/12/2020 - 18/12/2020 Chi tiết
The Asian Mathematical Conference (AMC)
Hạ Long, Quảng Ninh, 28/07/2020 - 31/07/2020 Chi tiết
Singularities and Algebraic Geometry
Tuy Hoa, Phu Yen, 30/03/2020 - 03/04/2020 Chi tiết
Workshop on algebraic coding theory and related concepts
B4-705, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), 25/12/2019 - 27/12/2019 Chi tiết
VIASM 2019 Workshop on Dynamical Systems and Related Topics
Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), 23/12/2019 - 25/12/2019 Chi tiết
VIASM-HUS-HNUE-KAIST Joint Mathematical Meeting
VIASM, VNU, HNUE, 13/12/2019 - 14/12/2019 Chi tiết
NGÀY HỘI TOÁN HỌC MỞ 2019 (MATH OPEN DAY 2019 - MOD 2019) “MATHEMATICS IS EVERYWHERE”
Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội, 03/11/2019 Chi tiết