Hội nghị hội thảo

The Asian Mathematical Conference (AMC)
Hạ Long, Quảng Ninh, 28/07/2020 - 31/07/2020 Chi tiết
Workshop on Harmonic Analysis and Several Complex Variables 2019 (HA-SCV 2019)
Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội/, 14/08/2019 - 17/08/2019 Chi tiết
The 7th Asian Quantitative Finance Conference (AQFC)
C2-714 & Lib, VIASM, 02/07/2019 - 05/07/2019 Chi tiết
Workshop “Function Spaces and Operator Theory”
Tuần Châu, Quảng Ninh, 24/06/2019 - 28/06/2019 Chi tiết
Vietnam-USA Joint Mathematical Meeting
Quy Nhơn, Việt Nam, 10/06/2019 - 13/06/2019 Chi tiết
Workshop: Môđun trên vành giao hoán và ứng dụng
Tuần Châu, Quảng Ninh, 25/05/2019 - 27/05/2019 Chi tiết