Hội nghị hội thảo

IACR-VIASM Summer School on Cryptography
Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM) in Hanoi, Vietnam, 24/08/2022 - 30/08/2022 Chi tiết
VIASM - ICTP Summer School in Group Theory and Representation Theory
Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM) in Hanoi, Vietnam, 09/08/2022 - 21/08/2022 Chi tiết
Hội thảo và trường hè về Phương trình đạo hàm riêng và các chủ đề liên quan
Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), Hà Nội, 25/07/2022 - 28/07/2022 Chi tiết
Hội nghị Hình học Đại số và Lí thuyết kì dị
Tuần Châu, Quảng Ninh, 24/04/2022 - 26/04/2022 Chi tiết
Hội thảo: Xây dựng và phát triển tạp chí Toán ứng dụng hướng tới đạt chuẩn ISI, Scopus
Hội trường Laurent Schwartz, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Ngõ 157B Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội, 06/04/2022 Chi tiết
Hội thảo Giải tích tiệm cận và điều hòa, phương trình tiến hóa và ứng dụng
Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, 157 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội., 18/01/2022 - 19/01/2022 Chi tiết
Hội thảo Những hướng mới trong tối ưu tính toán và ứng dụng
Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, 157 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội., 26/12/2021 - 27/12/2021 Chi tiết
Hội thảo: “Một số vấn đề chọn lọc trong Giải tích phức và Hình học phức”
Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, 157 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội., 09/12/2021 - 10/12/2021 Chi tiết