Hội nghị hội thảo

The Asian Mathematical Conference (AMC)
Hạ Long, Quảng Ninh, 27/07/2021 - 30/07/2021 Chi tiết
The 8th East Asian Conference on Algebraic Topology
Hanoi, Vietnam, 14/12/2020 - 18/12/2020 Chi tiết
Young Topologists Meeting 2020
C101, VIASM, 26/08/2020 - 27/08/2020 Chi tiết
Hội thảo Quốc tế về Tối ưu hoá Liên tục 2020
Tuần Châu, Quảng Ninh, 08/08/2020 - 11/08/2020 Chi tiết
Trường hè Vận trù học và Toán Ứng dụng
Trường Đại học Phenikaa và Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), 13/07/2020 - 17/07/2020 Chi tiết