Hội nghị hội thảo

Young Topologists Meeting 2020
C101, VIASM, 26/08/2020 - 27/08/2020 Chi tiết
Hội thảo Quốc tế về Tối ưu hoá Liên tục 2020
Tuần Châu, Quảng Ninh, 08/08/2020 - 11/08/2020 Chi tiết
Trường hè Vận trù học và Toán Ứng dụng
Trường Đại học Phenikaa và Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), 13/07/2020 - 17/07/2020 Chi tiết
Singularities and Algebraic Geometry
Tuy Hoa, Phu Yen, 30/03/2020 - 03/04/2020 Chi tiết
Workshop on algebraic coding theory and related concepts
B4-705, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), 25/12/2019 - 27/12/2019 Chi tiết
VIASM 2019 Workshop on Dynamical Systems and Related Topics
Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), 23/12/2019 - 25/12/2019 Chi tiết