Hội nghị hội thảo

Ngày Hội Toán học mở - MOD 2020 Hà Nội
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên-ĐHQG Hà Nội, 29/11/2020 Chi tiết
Young Topologists Meeting 2020
C101, VIASM, 26/08/2020 - 27/08/2020 Chi tiết
Hội thảo Quốc tế về Tối ưu hoá Liên tục 2020
Tuần Châu, Quảng Ninh, 08/08/2020 - 11/08/2020 Chi tiết
Trường hè Vận trù học và Toán Ứng dụng
Trường Đại học Phenikaa và Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), 13/07/2020 - 17/07/2020 Chi tiết