Phổ biến kiến thức

Bài giảng đại chúng: "Some applications of Graph Theory in Cryptography and Reliability"
Báo cáo viên: Yvo G. Desmedt, Jonsson Distinguished Professor at the Univ. of Texas Dallas & Honorary Professor University College London Thời gian: 15:00 - 16:00 Thứ Sáu, 21/02/2020 Địa điểm: C2-714, VIASM Chi tiết
Bài giảng đại chúng: "Ứng dụng của tôpô trong nghiên cứu về hệ thần kinh"
Báo cáo viên: Prof. Kathryn Hess, École polytechnique fédérale de Lausanne, Switzerland Thời gian: 14:00 - 15:00 Thứ Hai, 16/12/2019 Địa điểm: C2-714, VIASM Chi tiết
Bài giảng đại chúng: “Ước lượng Ma trận Hiệp phương sai để Lựa chọn Danh mục Đầu tư: từ lý thuyết Markowitz đến Goldilocks và Sharknadoes”
Báo cáo viên: GS. Michael Wolf, University of Zurich, Switzerland Thời gian: 15:00 - 16:15 Thứ Hai, 17/06/2019 Địa điểm: C2-714, VIASM Chi tiết
Bài giảng đại chúng "How Artificial Intelligence and Deep Learning is Changing Medicine?"
Báo cáo viên: Prof. Jean-Daniel Zucker Thời gian: 14:00 - 15:30 Thứ Sáu, 26/04/2019 Địa điểm: C2-714, VIASM Chi tiết
Bài giảng đại chúng: AI nào cho Việt Nam?
Báo cáo viên: Hồ Tú Bảo Thời gian: 09:00 - 11:00 Thứ Tư, 29/08/2018 Địa điểm: Hội Trường Tầng 3, Tòa nhà B1 Đại học Bách khoa Hà Nội. Chi tiết
Bài giảng đại chúng: Differential Geometry and its impact on Physics
Báo cáo viên: Lorenz Schwachhöfer Thời gian: 15:30 - 16:30 Thứ Sáu, 24/08/2018 Địa điểm: B4-705 - Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội Chi tiết