Phổ biến kiến thức

Bài giảng đại chúng "Ích gì, Toán học?"
Báo cáo viên: GS. Hà Huy Khoái (Viện Toán học, VAST) Thời gian: 16:00 - 17:00 Chủ Nhật, 20/12/2015 Địa điểm: 702 Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường ĐHBK HN Chi tiết
Bài giảng đại chúng "Từ trường chuyên đến đỉnh cao toán học"
Báo cáo viên: GS. Đỗ Đức Thái (Đại học Sư phạm Hà Nội) Thời gian: 15:00 - 16:00 Chủ Nhật, 20/12/2015 Địa điểm: 702 Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường ĐHBK HN Chi tiết
Bài giảng đại chúng "Rộng hẹp nhỏ to vừa vặn cả (Giới thiệu TôPô học)
Báo cáo viên: GS. Nguyễn Hữu Việt Hưng (Đại học Khoa học Tự nhiên-ĐHQG Hà Nội) Thời gian: 14:00 - 15:00 Chủ Nhật, 20/12/2015 Địa điểm: 702 Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường ĐHBK HN Chi tiết
Bài giảng đại chúng “Học máy thống kê và khoa học phân tích dữ liệu lớn”
Báo cáo viên: GS. Hồ Tú Bảo (Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản). Thời gian: 09:00 - 11:00 Thứ Tư, 08/07/2015 Địa điểm: C2 - 714 Chi tiết
Bài giảng đại chúng “Machine learning for the Internet of Things: Making Smart Things Smart”
Báo cáo viên: Sonny Vu (CEO của Misfit Wearables) Địa điểm: C2 - 714 Chi tiết
Bài giảng đại chúng “On Some Old and New Advances in Number Theory”
Báo cáo viên: Stephen Gelbart (Weizmann Institute of Science) Thời gian: 14:30 - 16:00 Thứ Ba, 09/09/2014 và 14:30 - 16:00 Thứ Năm, 04/09/2014 Địa điểm: Hội trường C2 - 714 - Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Chi tiết