Phổ biến kiến thức

Bài giảng đại chúng "Từ trường chuyên đến đỉnh cao toán học"
Báo cáo viên: GS. Đỗ Đức Thái (Đại học Sư phạm Hà Nội) Thời gian: 15:00 - 16:00 Chủ Nhật, 20/12/2015 Địa điểm: 702 Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường ĐHBK HN Chi tiết
Bài giảng đại chúng "Rộng hẹp nhỏ to vừa vặn cả (Giới thiệu TôPô học)
Báo cáo viên: GS. Nguyễn Hữu Việt Hưng (Đại học Khoa học Tự nhiên-ĐHQG Hà Nội) Thời gian: 14:00 - 15:00 Chủ Nhật, 20/12/2015 Địa điểm: 702 Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường ĐHBK HN Chi tiết
Bài giảng đại chúng “Học máy thống kê và khoa học phân tích dữ liệu lớn”
Báo cáo viên: GS. Hồ Tú Bảo (Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản). Thời gian: 09:00 - 11:00 Thứ Tư, 08/07/2015 Địa điểm: C2 - 714 Chi tiết
Bài giảng đại chúng “Machine learning for the Internet of Things: Making Smart Things Smart”
Báo cáo viên: Sonny Vu (CEO của Misfit Wearables) Địa điểm: C2 - 714 Chi tiết
Bài giảng đại chúng “On Some Old and New Advances in Number Theory”
Báo cáo viên: Stephen Gelbart (Weizmann Institute of Science) Thời gian: 14:30 - 16:00 Thứ Ba, 09/09/2014 và 14:30 - 16:00 Thứ Năm, 04/09/2014 Địa điểm: Hội trường C2 - 714 - Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Chi tiết
Bài giảng đại chúng “Toán học là cần thiết cho hầu hết chúng ta”
Báo cáo viên: GS. Endre Szemeredi (ĐH Rutgers, Mỹ; Giải thưởng Abel năm 2012) Địa điểm: Hội trường 702 Chi tiết