Phổ biến kiến thức

Bài giảng đại chúng: What is the Ricci flow?
Báo cáo viên: Hung Tran Thời gian: 14:00 - 15:30 Thứ Ba, 27/12/2022 Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, 157 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội. Chi tiết
Bài giảng đại chúng: Tọa đàm về Nguyên cứu bài học và Xây dựng cộng đồng học tập với GS. Manabu Sato
Báo cáo viên: GS.TS. Manabu Sato Thời gian: 14:00 - 16:30 Chủ Nhật, 06/11/2022 Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, 157 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội. Chi tiết
Bài giảng đại chúng: "Some applications of Graph Theory in Cryptography and Reliability"
Báo cáo viên: Yvo G. Desmedt, Jonsson Distinguished Professor at the Univ. of Texas Dallas & Honorary Professor University College London Thời gian: 15:00 - 16:00 Thứ Sáu, 21/02/2020 Địa điểm: C2-714, VIASM Chi tiết
Bài giảng đại chúng: "Ứng dụng của tôpô trong nghiên cứu về hệ thần kinh"
Báo cáo viên: Prof. Kathryn Hess, École polytechnique fédérale de Lausanne, Switzerland Thời gian: 14:00 - 15:00 Thứ Hai, 16/12/2019 Địa điểm: C2-714, VIASM Chi tiết
Bài giảng đại chúng: “Ước lượng Ma trận Hiệp phương sai để Lựa chọn Danh mục Đầu tư: từ lý thuyết Markowitz đến Goldilocks và Sharknadoes”
Báo cáo viên: GS. Michael Wolf, University of Zurich, Switzerland Thời gian: 15:00 - 16:15 Thứ Hai, 17/06/2019 Địa điểm: C2-714, VIASM Chi tiết
Bài giảng đại chúng "How Artificial Intelligence and Deep Learning is Changing Medicine?"
Báo cáo viên: Prof. Jean-Daniel Zucker Thời gian: 14:00 - 15:30 Thứ Sáu, 26/04/2019 Địa điểm: C2-714, VIASM Chi tiết