Hội thảo hàng năm

Hội thảo thường niên 2022 (VIASM Annual Meeting 2022)
The Laurent Schwartz Lecture Hall, Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), 157 Chua Lang Str., Lang Thuong, Dong Da Dist., Hanoi., 31/08/2022 Chi tiết
Hội thảo hàng năm 2021 (VIASM Annual Meeting 2021)
Trụ sở Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, 157 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội., 24/07/2021 Chi tiết
Hội thảo thường niên 2020 (VIASM Annual Meeting 2020)
Hội trường Lê Văn Thiêm, 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội, 14/11/2020 Chi tiết