Hội thảo hàng năm 2019 (VIASM Annual Meeting 2019)

Thời gian: 08:00:17/08/2019 đến 17:00:18/08/2019

Địa điểm: Hội trường C2, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán. Tầng 7 Thư viện Tạ Quang Bửu, ĐHBK Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội.

Ban tổ chức: Ngô Bảo Châu (Đại học Chicago – Viện NCCCT); Lê Minh Hà (Viện NCCCT);

Báo cáo mời: • GS. Nguyễn Việt Anh - ĐH Lille, Pháp • GS. Claudio Arrezzo - Trung tâm Vật lý Lý thuyết Quốc tế (ICTP), Italia • GS. Benson Farb - ĐH Chicago, Hoa Kỳ • GS. Amie Wilkinson - ĐH Chicago, Hoa Kỳ

Ngôn ngữ sử dụng tại Hội thảo: Tiếng Anh.

Viện NCCCT sẽ mời các nhà khoa học có uy tín trên thế giới tới đọc các bài giảng về một số hướng nghiên cứu trung tâm của toán học hiện đại. Các bài giảng sẽ thông tin cho người nghe những vấn đề đang được quan tâm trong chuyên ngành hẹp của họ, các ý tưởng và kết quả mới nhất. Các bài giảng của Hội thảo sẽ được đăng trên một số đặc biệt của tạp chí Acta Mathematica Vietnamica.

Các nhà khoa học sau đã nhận lời đọc bài giảng tại Hội thảo hàng năm 2019: 

  • GS. Nguyễn Việt Anh - ĐH Lille, Pháp
  • GS. Claudio Arrezzo - Trung tâm Vật lý Lý thuyết Quốc tế  (ICTP), Italia
  • GS. Benson Farb - ĐH Chicago, Hoa Kỳ
  • GS. Amie Wilkinson - ĐH Chicago, Hoa Kỳ