Hội thảo hàng năm 2019 (VIASM Annual Meeting 2019)

Thời gian: 08:00 đến 17:00 Ngày 17/08/2019

Địa điểm: Hội trường C2, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán. Tầng 7 Thư viện Tạ Quang Bửu, ĐHBK Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội.

“Hội thảo hàng năm” (VIASM Annual Meeting) là một trong những hoạt động khoa học lớn nhất của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (NCCCT),  được tổ chức vào khoảng tuần thứ ba của tháng 8 hằng năm.   

Các nhà khoa học hàng đầu trên thế giới tới được mời tới đọc bài giảng về các hướng nghiên cứu thời sự của toán học hiện đại. Các bài giảng sẽ cung cấp cho người nghe những kết quả, hướng nghiên cứu mới nhất trong các chuyên ngành khác nhau của toán học.   

Ban Tổ chức: Ngô Bảo Châu (Đại học Chicago – Viện NCCCT); Lê Minh Hà (Viện NCCCT); 

Ngôn ngữ sử dụng tại Hội thảo: Tiếng Anh. 

Các nhà khoa học giảng bài tại Hội thảo hàng năm  của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán năm 2019:

  • GS. Nguyễn Việt Anh - ĐH Lille, Pháp
  • GS. Yves Andre - Viện Toán Jussieu, Pháp
  • GS. Claudio Arrezzo - Trung tâm Vật lý Lý thuyết Quốc tế  (ICTP), Italia
  • GS. Benson Farb - ĐH Chicago, Hoa Kỳ
  • GS. Amie Wilkinson - ĐH Chicago, Hoa Kỳ

Đăng ký tham dự:

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán trân trọng kính mời tất cả các đồng nghiệp quan tâm tham dự Hội thảo hàng năm 2019. Hội thảo không thu phí tham dự. Tuy nhiên, vì số chỗ ngồi có hạn nên xin vui lòng đăng ký sớm. 

Để đăng ký, xin truy cập vào đường link sau: https://viasm.edu.vn/hdkh/am2019?userkey=dang-ky-tham-du

Thời hạn đăng ký: Trước ngày 10 tháng 8 năm 2019