Thiết bị

1. Về Máy tính

Viện trang bị máy tính để bàn cho các NCV tới làm việc tại Viện. Khi tới làm việc tại Viện, các NCV sẽ được cấp tài khoản để sử dụng máy tính. Viện có thể tạo email của Viện dưới dạng: hotenNCV@viasm.edu.vn (ví dụ lmha@viasm.edu.vn) cho NCV có yêu cầu.

2. Về Hội trường

Viện có 2 hội trường lớn là 714-C2 và 705-B4 phục vụ cho NCV. Trong mỗi hội trường đều được trang bị máy tính và máy chiếu. Ngoài ra, Viện cũng có màn chiếu và máy chiếu di động dánh cho NCV thực hiện bài giảng tại các phòng khác. NCV có yêu cầu sử dung màn chiếu và máy chiếu di động, vui lòng liên hệ với chị Lê Thị Quý – Chuyên viên phụ trách IT và Quản trị website – email:ltquy@viasm.edu.vn – số máy lẻ: 34.

3. Máy in, photocopy và một số thiết bị khác

Khu C (Phòng 714):

- Máy tính tại các phòng làm việc ở Khu C được nối với Máy in Xerox DocuCenter III (đặt tại Phòng C14). Máy in này có cả chức năng photocopy và scan.

- Máy fax: NCV có nhu cầu gửi fax, đề nghị liên hệ Lễ tân.

- Một số máy khác đặt tại phòng C3 và khu giải lao dành cho NCV.

Khu B (Phòng 705):

- Máy tính tại các phòng làm việc ở Khu B được nối với Máy in HP LaserJet 5200 đặt ở hành lang Trong mỗi phòng làm việc, Viện trang bị máy điện thoại để bàn cho các NCV. Điện thoại bàn chỉ gọi được nội bộ (bấm số máy lẻ) và trong Hà Nội (bấm số 9 trước số cần gọi ra ngoài).