Thiết bị

1. Về Máy tính

Viện trang bị máy tính để bàn cho các NCV tới làm việc tại Viện. Khi tới làm việc tại Viện, các NCV sẽ được cấp tài khoản để sử dụng máy tính. Viện có thể tạo email của Viện dưới dạng: hotenNCV@viasm.edu.vn (ví dụ lmha@viasm.edu.vn) cho NCV có yêu cầu.

2. Máy in, photocopy và một số thiết bị khác

Tầng 2 + 3 (Phòng B204; B305):

- Máy tính tại các phòng làm việc ở tầng 2 và 3 được nối với Máy in Xerox DocuCenter III (đặt tại Phòng B204 và B305). Máy in này có cả chức năng photocopy và scan.

- Máy fax: NCV có nhu cầu gửi fax, đề nghị liên hệ Lễ tân.

- Một số máy khác đặt tại phòng B203  và khu giải lao dành cho NCV.

- Trong mỗi phòng làm việc, Viện trang bị máy điện thoại để bàn cho các NCV. Điện thoại bàn chỉ gọi được nội bộ (bấm số máy lẻ) và trong Hà Nội (bấm số 9 trước số cần gọi ra ngoài).