Bài viết về Viện

Ngô Bảo Châu và Ngô Quang Hưng

Nói chuyện về Toán ứng dụng

GS. Ngô Bảo Châu phỏng vấn PGS. Ngô Quang Hưng (ĐH Bang New York ở Buffalo, Mỹ) về quan điểm triển khai Toán ứng dụng.

Bài viết này cũng được đăng tại blog cá nhân của GS. Ngô Bảo Châu:

http://thichhoctoan.net/2014/01/06/noi-chuyen-ve-toan-ung-dung/

Lê Tuấn Hoa và Trần Văn Nhung

Sự khởi đầu của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Bài báo nói về những điểm mốc dẫn đến sự thành lập Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.

 N. Koblitz,

Góp ý cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Đây là bài của GS. N. Koblitz từ ĐH Washington trả lời BBC/Vietnamese yêu cầu bình luận về Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Le Tuan Hoa

The Development of Mathematical Research in Vietnam at a Glance,  The Mathematical Intelligencer; DOI 10.1007/s00283-020-09992-y; http://link.springer.com/article/10.1007/s00283-020-09992-y.

Can be read online here: https://rdcu.be/b6aH4

Bài viết về sự phát triển của nghiên cứu Toán học ở Việt Nam từ sau năm 1950 đến nay.