Hội đồng khoa học

Hội đồng khoa học nhiệm kỳ 2021 - 2024 gồm 14 thành viên:

 • GS. Ngô Bảo Châu, VIASM và ĐH Chicago (Mỹ);
 • GS. Hồ Tú Bảo, VIASM;
 • GS. Đinh Tiến Cường, ĐH Quốc gia Singapore;
 • GS. Nguyễn Hữu Dư, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN;
 • PGS. Lê Minh Hà, VIASM;
 • GS. Phùng Hồ Hải, Viện Toán học - Viện Hàn lâm KHCNVN; 
 • GS. Lê Tuấn Hoa, Viện Toán học - Viện Hàn lâm KHCNVN;
 • GS. Trần Vĩnh Hưng, ĐH Wisconsin-Madison (Mỹ);
 • GS. Nguyễn Xuân Hùng, Viện Công nghệ CIRTECH - Trường ĐH Công nghệ TP.HCM;
 • PGS. Vũ Hoàng Linh, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN; 
 • GS. Nguyễn Xuân Long, Đại học Michigan (Mỹ);
 • GS. Phan Thanh Nam, Ludwig Maximilian University of Munich (Đức);
 • PGS. Phạm Tiến Sơn, Trường ĐH Đà Lạt;
 • PGS. Trần Văn Tấn, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội;
 • GS. Phạm Hữu Tiệp, ĐH Rutgers (Mỹ).