Khách mời và Nghiên cứu viên

TS. Phạm Văn Cảnh

Trường Đại học Phenikaa

Vị trí tại Viện: NCV

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: cvpham.cs@gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/09 - 30/11/2023

TS. Hà Minh Hoàng

Trường Đại học Phenikaa

Vị trí tại Viện: NCV

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: hoang.haminh@phenikaa-uni.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/09 - 30/11/2023

TS. Huỳnh Việt Khánh

Đại học Sư phạm TP. HCM

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên – sau TS

Phòng làm việc: C302

Máy lẻ:

Email: huynhvietkhanh AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 31/12/2023

TS. Trần Ngọc Khuê

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Vị trí tại Viện: NCV

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: tnkhueprob@gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/09 - 31/10/2023

PGS.TS. Ngô Hoàng Long

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: NCVC

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: ngolong@hnue.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/09 - 30/11/2023

TS. Vũ Đức Minh

Trường Đại học Phenikaa

Vị trí tại Viện: NCV

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: minh.vuduc@phenikaa-uni.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/09 - 31/10/2023

TSKH. Dương Ngọc Sơn

Trường Đại học Phenikaa

Vị trí tại Viện: NCVC

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: son.duong@mail.ru

Thời gian ở Viện: 01/07 - 30/09/2023

TS. Nguyễn Thanh Sơn

Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên

Vị trí tại Viện: NCV

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: ntson@tnus.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/09 - 30/11/2023

TS. Phạm Văn Thắng

ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: B203

Máy lẻ:

Email: phamanhthang.vnu AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 31/12/2023

TS. Lê Xuân Thanh

Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Vị trí tại Viện: NCV

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: lxthanh@math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/09 - 30/11/2023

PGS.TS. Nguyễn Trung Thành

Trường Đại học Phenikaa

Vị trí tại Viện: NCVC

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: ttnguyen.cs@gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/09 - 30/11/2023

TS. Đào Văn Thịnh

Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên – sau TS

Phòng làm việc: B203

Máy lẻ:

Email: daothinh1812@gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 31/12/2023

NCS. Kiều Trung Thuỷ

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: NCVT

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: thuykt@hnue.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/09 - 30/11/2023

NCS. Lương Đức Trọng

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: NCVT

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: trongld@hnue.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/09 - 31/10/2023

TS. Phạm Trường Xuân

Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên – sau TS

Phòng làm việc: B203

Máy lẻ:

Email: phamtruongxuan.k5 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 31/12/2023