Khách mời và Nghiên cứu viên

GS. Nguyễn Hữu Dư

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc: B301

Máy lẻ: 142

Email: nhdu AT viasm.edu.vn | dunh AT vnu.edu.vn

Thời gian ở Viện: 15/05/2022 - 15/01/2023

GS. TSKH. Phạm Ngọc Ánh

Viện Toán Học Rényi Alfréd - Viện Hàn lâm Khoa học Hungary

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc: C202

Máy lẻ:

Email: anh.pham.ngoc AT renyi.mta.hu

Thời gian ở Viện: 05/10 - 19/12/2022

TS. Jorge Cely

Vị trí tại Viện: NCV - Sau Tiến sĩ

Phòng làm việc: C204

Máy lẻ: 123

Email: celyje AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/07/2021 - 30/06/2023

PGS. TS. Đoàn Trung Cường

Viện Toán học – Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: C202

Máy lẻ:

Email: dtcuong AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/10 - 31/12/2022

TS. Phạm Việt Hải

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: B203

Máy lẻ:

Email: phamviethai86 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/07 - 31/12/2022

TS. Lê Văn Hiển

Trường Đại học Hà Tĩnh

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C201

Máy lẻ:

Email: lehiendhv AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/09/2022 - 31/08/2023

PGS. TS. Võ Hoàng Hưng

Trường Đại học Sài Gòn

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: A203

Máy lẻ:

Email: vhhung AT sgu.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/09 - 31/12/2022

TS. Trịnh Thị Hường

Trường Đại học Thương mại

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: B305

Máy lẻ:

Email: trinhthihuong AT tmu.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/09/2022 - 28/02/2023

GS. Keonhee Lee

Chungnam National University

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: khlee AT cnu.ac.kr

Thời gian ở Viện: 28/10/2022 - 15/01/2023

TS. Trần Văn Nghị

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C204

Máy lẻ:

Email: tranvannghi AT hpu2.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/10 - 31/12/2022

ThS. Nguyễn Thanh Nguyên

Chungnam National University

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: ngthnguyen94 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 28/10/2022 - 15/01/2023

TS. Nguyễn Ngọc Thạch

Chungnam National University

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: ngngocthach91 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 15/10/2022 - 15/01/2023

TS. Phạm Văn Thắng

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: B203

Máy lẻ:

Email: phamanhthang.vnu AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 31/12/2022

TS. Trịnh Duy Tiến

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: NCV - Sau TS

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: tientd AT hnue.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/09/2022 - 28/02/2023