Khách mời và Nghiên cứu viên

PGS. TS. Phạm Văn Hải

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C12

Máy lẻ:

Email: haivnu AT yahoo.com

Thời gian ở Viện: 01/04 - 30/06/2019

TS. Ngô Trung Hiếu

VIASM

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C6

Máy lẻ: 14

Email: trunghieu.ay AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 31/12/2019

TS. Phan Quốc Hưng

Đại học Duy Tân

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C5

Máy lẻ: 12

Email: hungpqmath AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/05 - 31/07/2019

TS. Nguyễn Phụ Hoàng Lân

ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Phòng làm việc: C5

Máy lẻ: 13

Email: nphlan AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/03 - 31/05/2019

PGS. Cao Huy Linh

Đại học Sư phạm - Đại học Huế

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C5

Máy lẻ: 12

Email: huylinh2002 AT yahoo.com

Thời gian ở Viện: 01/03 - 31/05/2019

PGS. Trương Thị Diệu Linh

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C12

Máy lẻ:

Email: linhtd AT soict.hust.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/04 - 30/06/2019

TS. Trần Tuấn Nam

Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: C4

Máy lẻ: 41

Email: namtuantran AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/03 - 31/05/2019

TS. Hà Phi

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C10

Máy lẻ: 23

Email: phisp1802 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/09/2018 - 31/08/2019

TS. Lê Phương

Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C8

Máy lẻ:

Email: phlevn AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/05 - 31/07/2019

GS. Hà Huy Tài

Đại học Tulane

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc: C9

Máy lẻ: 20

Email: tha AT tulane.edu

Thời gian ở Viện: 01/05 - 30/06/2019

Website

TS. Nguyễn Như Thắng

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Phòng làm việc: C8

Máy lẻ: 44

Email: thangnn AT hnue.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/05 - 31/07/2019

TS. Đỗ Phan Thuận

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: C12

Máy lẻ:

Email: dophanthuan AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 08/04 - 08/07/2019

TS. Phạm Trọng Tiến

ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C10

Máy lẻ: 47

Email: phamtien112 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/09/2018 - 31/08/2019

TS. Nguyễn Minh Trí

Trường Đại học Đồng Nai

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C11

Máy lẻ: 26

Email: triminhng AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/03 - 31/05/2019

TS. Đinh Thành Trung

Đại học FPT

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Phòng làm việc: C5

Máy lẻ: 40

Email: dttrung78 AT yahoo.com

Thời gian ở Viện: 01/03 - 31/05/2019

TS. Dương Anh Tuấn

Đại học Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C5

Máy lẻ: 40

Email: tuanda AT hnue.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/05 - 31/07/2019

ThS. Đỗ Ngọc Yến

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Tp. Hồ Chí Minh

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Phòng làm việc: C7

Máy lẻ: 17

Email: dongocyen.dhsp AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/03 - 31/05/2019

TS. Lê Hải Yến

Viện Toán học, VAST

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C7

Máy lẻ: 42

Email: lhyen AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/09/2018 - 31/08/2019