Khách mời và Nghiên cứu viên

TS. Nguyễn Thạc Dũng

Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: B5

Máy lẻ: 67

Email: dungmath AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/06 - 31/08/2019

TS. Ngô Trung Hiếu

VIASM

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C6

Máy lẻ: 14

Email: trunghieu.ay AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 31/12/2019

TS. Nguyễn Đăng Hợp

Viện Toán học, VAST

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C10

Máy lẻ: 28

Email: ngdhop AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/06 - 31/08/2019

TS. Hà Duy Hưng

Trường THPT Chuyên - Đại học Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C5

Máy lẻ: 40

Email: hunghaduy AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 05/08 - 31/10/2019

TS. Kim Hyeson

Seoul National University

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: B8

Máy lẻ:

Email: hop222 AT snu.ac.kr

Thời gian ở Viện: 01/07 - 31/08/2019

TS. Hà Phi

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C10

Máy lẻ: 23

Email: phisp1802 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/09/2018 - 31/08/2019

TS. Ninh Văn Thu

ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: B5

Máy lẻ: 65

Email: thunv AT vnu.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/06 - 31/08/2019

TS. Phạm Trọng Tiến

ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C10

Máy lẻ: 47

Email: phamtien112 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/09/2018 - 31/08/2019

TS. Vũ Văn Trường

Đại học Hoa Lư

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: B7

Máy lẻ:

Email: vvtruong.dnb AT moet.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/07 - 30/09/2019

TS. Lê Hải Yến

Viện Toán học, VAST

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C7

Máy lẻ: 42

Email: lhyen AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/09/2018 - 31/08/2019