Khách mời và Nghiên cứu viên

TS. Phạm Thế Anh

Học viện Kỹ thuật Quân sự

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: B303

Máy lẻ:

Email: phamtheanhhn AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 31/03/2021

TS. Trần Mạnh Cường

ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: cuongtm.mim AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/11/2020 - 31/12/2021

TS. Nguyễn Hữu Du

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: namtoha AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/03 - 31/05/2021

TS. Phạm Việt Hùng

Viện Toán học, VAST

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: B5

Máy lẻ: 67

Email: pgviethung AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/03 - 31/05/2021

TS. Trần Ngọc Khuê

Đại học Phạm Văn Đồng

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C201

Máy lẻ:

Email: tnkhueprob AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/09/2020 - 31/08/2021

TS. Ngô Hoàng Long

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: B5

Máy lẻ: 64

Email: ngolong AT hnue.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/03 - 31/05/2021

TS. Hà Ngọc Phú

Trường Đại học Hùng Vương

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C204

Máy lẻ:

Email: ngocphu.ha AT hvu.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/09/2020 - 31/08/2021

TS. Lê Ngọc Quỳnh

Đại học An Giang

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên/ Sau tiến sĩ

Phòng làm việc: C304

Máy lẻ:

Email: nquynh1511 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/07/2020 - 31/03/2021

PGS. TS. Đoàn Thái Sơn

Viện Toán học, VAST

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: B303

Máy lẻ:

Email: dtson AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/01 - 31/03/2021

TS. Hoàng Thế Tuấn

Viện Toán học, VAST

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên/ Sau tiến sĩ

Phòng làm việc: C302

Máy lẻ:

Email: httuan AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/07/2020 - 30/06/2021

TS. Nguyễn Văn Tuyên

Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau tiến sĩ

Phòng làm việc: C303

Máy lẻ:

Email: tuyensp2 AT yahoo.com

Thời gian ở Viện: 01/07/2020 - 30/06/2021