Khách mời và Nghiên cứu viên

GS. Nguyễn Hữu Dư

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc: B301

Máy lẻ: 142

Email: nhdu AT viasm.edu.vn | dunh AT vnu.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/06 - 31/08/2024

Dr. Le Van Dinh

University of Osnabrueck

Vị trí tại Viện:

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: dilevan@uos.de

Thời gian ở Viện: 01/05 - 31/07/2024

TS. Nguyễn Hồng Đức

Trường Đại học Thăng Long

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: C204

Máy lẻ: 123

Email: nhdu82 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/04 - 30/06/2024

TS. Hoàng Anh Đức

Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Vị trí tại Viện: NCV-Sau Tiến sĩ

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: anhduc.hoang1990 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 31/12/2024

TS. Nguyễn Thị Ngọc Giao

Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Vị trí tại Viện: NCV-Sau Tiến sĩ

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: ngocgiao185 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 31/12/2024

TS. Lê Thanh Hiếu

Trường Đại học Quy Nhơn

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: B102

Máy lẻ:

Email: lethanhhieu AT qnu.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/05 - 30/06/2024

TS. Trần Quang Hóa

Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: C202

Máy lẻ: 121

Email: quanghoa246 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 05/05 - 04/08/2024

TS. Đỗ Văn Hoàn

Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên – sau TS

Phòng làm việc: B203

Máy lẻ:

Email: vanhoan310 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 30/06/2024

NCS. Đặng Thị Kiêm Hồng

Trường Đại học Tài chính – Kế toán

Vị trí tại Viện: Học viên

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: dangthikiemhong@tckt.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/05 - 30/06/2024

TS. Nguyễn Đăng Hợp

Viện Toán học, VAST

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C202

Máy lẻ: 121

Email: ngdhop AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/05 - 31/07/2024

PGS. TS. Đinh Công Hướng

Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: B102

Máy lẻ:

Email: dinhconghuong@iuh.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/05 - 30/06/2024

TS. Dương Thị Kim Huyền

Trường Đại học Phenikaa

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: B402

Máy lẻ:

Email: kimhuyenhy@gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/04 - 30/06/2024

TS. Trần Văn Nghị

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C204

Máy lẻ:

Email: tranvannghi AT hpu2.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/04 - 30/06/2024

TS. Trần Thị Hiếu Nghĩa

Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

Vị trí tại Viện: NCV-Sau Tiến sĩ

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: Nghiatth AT hcmue.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/01 - 31/12/2024

TS. Nguyễn Xuân Việt Nhân

Trường Đại học FPT Đà Nẵng

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: B203

Máy lẻ:

Email: nguyenxuanvietnhan AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/04 - 30/06/2024

Dr. Felipe Ignacio Lara Obreque

University of Tarapacá

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: felipelaraobreque@gmail.com

Thời gian ở Viện: 16/05 - 15/07/2024

TS. Nguyễn Tiến Tài

Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Vị trí tại Viện: NCV-Sau Tiến sĩ

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: nguyentientai.vnu AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 31/12/2024

TS. Nguyễn Thành Thái

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: thainguyen.bin@gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/05 - 31/07/2024

TS. Đinh Sĩ Tiệp

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: B201

Máy lẻ:

Email: dstiep AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/04 - 30/06/2024

PGS.TS. Nguyễn Văn Tuyên

Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: C203

Máy lẻ:

Email: tuyensp2 AT yahoo.com

Thời gian ở Viện: 01/04 - 30/06/2024

GS. Nguyễn Đông Yên

Viện Toán học-Viện KH &CN Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc: B304

Máy lẻ:

Email: ndyen AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/04 - 30/06/2024