Khách mời và Nghiên cứu viên

GS. Nguyễn Hữu Dư

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc: B301

Máy lẻ: 142

Email: nhdu AT viasm.edu.vn | dunh AT vnu.edu.vn

Thời gian ở Viện: 15/05 - 15/09/2022

TS. Nguyễn Trọng Bắc

Đại học Duy Tân, Đà Nẵng

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: bacnt2008 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 15/05 - 15/08/2022

TS. Tushar Bag

Indian Institute of Technology, Patna

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: tusharbag2011 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 15/05 - 15/08/2022

TS. Nguyễn Hải Đăng

University of Alabama

Vị trí tại Viện:

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: dangnh.maths AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 15/05 - 15/08/2022

PGS. TS. Phạm Thành Dương

Đại học Việt Đức

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: B305

Máy lẻ: 169

Email: ptduong01 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/07 - 31/07/2022

PGS. TS. Phạm Thành Dương

Đại học Việt Đức

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: B305

Máy lẻ: 169

Email: ptduong01 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/07 - 31/07/2022

TS. Phạm Việt Hải

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc:

Máy lẻ: C203

Email: phamviethai86 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/07 - 31/12/2022

GS. Đinh Quang Hải

Kent State University, Trumbull. Ohio, USA

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: B8

Máy lẻ:

Email: hdinh AT kent.edu

Thời gian ở Viện: 13/05 - 12/07/2022

TS. Nguyễn Thị Vân Hằng

Viện Toán học, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C304

Máy lẻ:

Email: ntvhang AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/10/2021 - 30/09/2022

TS. Trần Quang Hóa

Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C202

Máy lẻ: 121

Email: quanghoa246 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/05 - 31/08/2022

TS. Đỗ Trọng Hoàng

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C202

Máy lẻ: 121

Email: dotronghoang AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/07/2021 - 31/08/2022

TS. Nguyễn Đăng Hợp

Viện Toán học, VAST

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C202

Máy lẻ: 121

Email: ngdhop AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/05 - 31/08/2022

TS. Đặng Quốc Huy

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C203

Máy lẻ: 122

Email: huydangquoc3011 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/11/2021 - 31/10/2022

Website

TS. Trần Hoài Ngọc Nhân

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: tranhoaingocnhan AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 15/05 - 15/08/2022

TS. Nguyễn Xuân Việt Nhân

Basque Centre for Applied Mathematics

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: B203

Máy lẻ:

Email: nguyenxuanvietnhan AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/04 - 31/07/2022

PGS. Trương Công Quỳnh

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: C5

Máy lẻ: 13

Email: tcquynh AT live.com

Thời gian ở Viện: 15/05 - 15/08/2022

PGS. Abhay Kumar Singh

IIT(ISM) Dhanbad

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: abhay AT iitism.ac.in

Thời gian ở Viện: 17/05 - 16/07/2022

TS. Phạm Văn Thắng

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: B203

Máy lẻ:

Email: phamanhthang.vnu AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 31/12/2022

GS. Lê Văn Thuyết

Trường Đại học Sư phạm Huế, Đại học Huế

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc: C203

Máy lẻ: 122

Email: lvthuyethue AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 23/05 - 23/08/2022