Khách mời và Nghiên cứu viên

GS. Nguyễn Hữu Dư

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc: C13

Máy lẻ: 48

Email: nhdu AT viasm.edu.vn | dunh AT vnu.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/01 - 30/06/2020

TS. Dương Thị Việt An

Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên

Vị trí tại Viện: Nghiên cứ viên trẻ

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: duongvietan1989 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/05 - 31/07/2020

TS. Nguyễn Hồng Đức

Basque Center for Applied Mathematics

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: nhdu82 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/02 - 31/05/2020

TS. Lê Xuân Dũng

ĐH Hồng Đức

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C11

Máy lẻ:

Email: lexuandung AT hdu.math.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/03 - 31/05/2020

TS. Trần Quang Hóa

Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C6

Máy lẻ: 15

Email: quanghoa246 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 31/12/2020

ThS. Đỗ Trọng Hoàng

Viện Toán học, VAST

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Phòng làm việc: C10

Máy lẻ: 23

Email: dotronghoang AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/03 - 31/05/2020

TS. Nguyễn Thị Thu Hương

Học viện Kỹ thuật Quân sự

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: nguyenhuong2308.mta AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/05 - 30/06/2020

TS. Hồ Ngọc Kỳ

Trường ĐH Kinh tế Tp. HCM

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: hnky81 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/05 - 31/07/2020

PGS. Nguyễn Công Minh

Đại học Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: ngcminh AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/05 - 31/07/2020

TS. Nguyễn Thị Ngọc Oanh

Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C4

Máy lẻ: 41

Email: oanhntn.tn AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/09/2019 - 31/08/2020

TS. Lê Quý Thường

ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH QG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: C4

Máy lẻ: 41

Email: leqthuong AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/02 - 31/05/2020

TS. Trần Nam Trung

Viện Toán học – Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C9

Máy lẻ: 45

Email: tntrung AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/03 - 31/05/2020

GS. Ngô Việt Trung

Viện Toán học – Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: nvtrung AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/05 - 31/07/2020

PGS. Lê Xuân Trường

Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: lxuantruong AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/05 - 31/07/2020

GS. Nguyễn Đông Yên

Viện Toán học-Viện KH &CN Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: ndyen AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/05 - 31/07/2020