Khách mời và Nghiên cứu viên

GS. Nguyễn Việt Anh

University Paris-Sud (Orsay), France

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: C6

Máy lẻ: 14

Email: vietanh_1974 AT yahoo.fr

Thời gian ở Viện: 01/06 - 31/07/2019

TS. Trần Tất Đạt

Max Planck Institute for Mathematics in the Sciences, MPI MIS

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C9

Máy lẻ: 16

Email: trandat AT mis.mpg.de

Thời gian ở Viện: 01/06 - 31/08/2019

TS. Lưu Hoàng Đức

Viện Toán học và Max Planck Institute for Mathematics in the Sciences, MPI MiS

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C9

Máy lẻ: 21

Email: lhduc AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/06 - 31/08/2019

TS. Nguyễn Thạc Dũng

Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C5

Máy lẻ: 13

Email: dungmath AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/06 - 31/08/2019

TS. Nguyễn Tuấn Duy

Trường Đại học Tài Chính Marketing

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Phòng làm việc: C4

Máy lẻ:

Email: tuanduy2312 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/06 - 31/07/2019

GS. Maria Jose Garrido-Atienza

University of Sevilla

Vị trí tại Viện: Khách mời

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email:

Thời gian ở Viện: 21/06 - 25/08/2019

PGS. TS. Phạm Văn Hải

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C12

Máy lẻ:

Email: haivnu AT yahoo.com

Thời gian ở Viện: 01/04 - 30/06/2019

TS. Ngô Trung Hiếu

VIASM

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C6

Máy lẻ: 14

Email: trunghieu.ay AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 31/12/2019

TS. Phan Quốc Hưng

Đại học Duy Tân

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C5

Máy lẻ: 12

Email: hungpqmath AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/05 - 31/07/2019

PGS. Trương Thị Diệu Linh

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C12

Máy lẻ:

Email: linhtd AT soict.hust.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/04 - 30/06/2019

TS. Lâm Hoàng Nguyên

University of British Columbia

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: lhn.lam AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/06 - 31/07/2019

TS. Hà Phi

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C10

Máy lẻ: 23

Email: phisp1802 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/09/2018 - 31/08/2019

TS. Lê Phương

Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C8

Máy lẻ:

Email: phlevn AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/05 - 31/07/2019

GS. Hà Huy Tài

Đại học Tulane

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc: C9

Máy lẻ: 20

Email: tha AT tulane.edu

Thời gian ở Viện: 01/05 - 30/06/2019

Website

TS. Nguyễn Như Thắng

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Phòng làm việc: C8

Máy lẻ: 44

Email: thangnn AT hnue.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/05 - 31/07/2019

TS. Ninh Văn Thu

ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: B5

Máy lẻ: 65

Email: thunv AT vnu.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/06 - 31/08/2019

TS. Đỗ Phan Thuận

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: C12

Máy lẻ:

Email: dophanthuan AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 08/04 - 08/07/2019

TS. Phạm Trọng Tiến

ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C10

Máy lẻ: 47

Email: phamtien112 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/09/2018 - 31/08/2019

TS. Dương Anh Tuấn

Đại học Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C5

Máy lẻ: 40

Email: tuanda AT hnue.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/05 - 31/07/2019

TS. Lê Hải Yến

Viện Toán học, VAST

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C7

Máy lẻ: 42

Email: lhyen AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/09/2018 - 31/08/2019