Khách mời và Nghiên cứu viên

GS. Lâm Quốc Anh

Đại học Cần Thơ

Vị trí tại Viện: NCVCC

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: quocanh@ctu.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/03 - 30/04/2024

PGS. TS. Đoàn Trung Cường

Viện Toán học – Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: C202

Máy lẻ:

Email: dtcuong AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/01 - 31/03/2024

TS. Hoàng Anh Đức

Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Vị trí tại Viện: NCV-Sau Tiến sĩ

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: anhduc.hoang1990 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 31/12/2024

TS. Phạm Thanh Dược

Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ

Vị trí tại Viện: NCV

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: ptduoc@ctuet.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/03 - 30/04/2024

TS. Trần Quốc Duy

Trường Đại học FPT Cần Thơ

Vị trí tại Viện: NCVC

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: duytq4@fe.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/03 - 30/04/2024

TS. Nguyễn Thị Ngọc Giao

Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Vị trí tại Viện: NCV-Sau Tiến sĩ

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: ngocgiao185 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 31/12/2024

TS. Đỗ Văn Hoàn

Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên – sau TS

Phòng làm việc: B203

Máy lẻ:

Email: vanhoan310 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 30/06/2024

TS. Trịnh Thị Hường

Trường Đại học Thương mại

Vị trí tại Viện: NCV

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: trinhthihuong@tmu.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/03 - 30/04/2024

Suzanne Mairesse

ECOLE NORMALE SUPERIEURE

Vị trí tại Viện: Học viên

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: suzanne.mairess AT ens.psl.eu

Thời gian ở Viện: 29/01 - 21/06/2024

Prof. Jose-Antonio Martin-Fernandez

Universitat de Girona

Vị trí tại Viện: NCVCC

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: josepantoni.martin@udg.edu

Thời gian ở Viện: 01/03 - 30/04/2024

TS. Benedict Morrissey

University of Chicago

Vị trí tại Viện: NCV-Sau Tiến sĩ

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: benedictmorrissey AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 31/12/2024

TS. Trần Thị Hiếu Nghĩa

Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

Vị trí tại Viện: NCV-Sau Tiến sĩ

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: Nghiatth AT hcmue.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/01 - 31/12/2024

Prof. Anne Ruiz-Gazen

Toulouse School of Economics

Vị trí tại Viện: NCVCC

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: anne.ruiz-gazen@tse-fr.eu

Thời gian ở Viện: 01/03 - 30/04/2024

TS. Nguyễn Tiến Tài

Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Vị trí tại Viện: NCV-Sau Tiến sĩ

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: nguyentientai.vnu AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 31/12/2024

TS. Trần Ngọc Tâm

Trường Đại học FPT Cần Thơ

Vị trí tại Viện: NCV

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: tntam@ctu.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/03 - 30/04/2024

Prof. Christine Thomas-Agnan

Université Toulouse 1 Capitole

Vị trí tại Viện: NCVCC

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: christine.thomas@tse-fr.eu

Thời gian ở Viện: 01/03 - 30/04/2024