Khách mời và Nghiên cứu viên

TS. Phạm Thế Anh

Học viện Kỹ thuật Quân sự

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: B303

Máy lẻ:

Email: phamtheanhhn AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 31/03/2021

TS. Trần Mạnh Cường

ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: cuongtm.mim AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/11/2020 - 31/12/2021

PGS. TS. Nguyễn Tiến Dũng

Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: dungnt29 AT fe.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/11/2020 - 31/01/2021

TS. Phạm Thành Dương

Đại học Việt Đức

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: B5

Máy lẻ: 64

Email: duong.pt AT vgu.edu.vn

Thời gian ở Viện: 03/01 - 03/02/2021

TS. Trần Ngọc Khuê

Đại học Phạm Văn Đồng

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C201

Máy lẻ:

Email: tnkhueprob AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/09/2020 - 31/08/2021

TS. Hà Ngọc Phú

Trường Đại học Hùng Vương

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C204

Máy lẻ:

Email: ngocphu.ha AT hvu.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/09/2020 - 31/08/2021

TS. Lê Ngọc Quỳnh

Đại học An Giang

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên/ Sau tiến sĩ

Phòng làm việc: C304

Máy lẻ:

Email: nquynh1511 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/07/2020 - 31/03/2021

TS. Tạ Công Sơn

Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: congson82 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/11/2020 - 31/01/2021

PGS. TS. Đoàn Thái Sơn

Viện Toán học, VAST

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: B303

Máy lẻ:

Email: dtson AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/01 - 31/03/2021

TS. Hoàng Thế Tuấn

Viện Toán học, VAST

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên/ Sau tiến sĩ

Phòng làm việc: C302

Máy lẻ:

Email: httuan AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/07/2020 - 30/06/2021

TS. Nguyễn Văn Tuyên

Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau tiến sĩ

Phòng làm việc: C303

Máy lẻ:

Email: tuyensp2 AT yahoo.com

Thời gian ở Viện: 01/07/2020 - 30/06/2021