Khách mời và Nghiên cứu viên

TS. Phan Hoàng Chơn

Đại học Sài Gòn

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C303

Máy lẻ:

Email: chonkh AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/07 - 30/09/2020

PGS. TS. Nguyễn Văn Đức

Trường Đại học Vinh

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: C202

Máy lẻ: 151

Email: nguyenvanducdhv AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/06 - 31/08/2020

GS. Đinh Dũng

Viện Công nghệ thông tin-ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc: B301

Máy lẻ:

Email: dinhzung AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/07 - 30/09/2020

GS. Đinh Nho Hào

Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc: C202

Máy lẻ: 151

Email: hao AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/06 - 31/08/2020

TS. Lê Trung Hiếu

Trường ĐH Đồng Tháp

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C301

Máy lẻ:

Email: lthieu AT dthu.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/06 - 31/08/2020

TS. Trần Quang Hóa

Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C302

Máy lẻ:

Email: quanghoa246 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 31/12/2020

GS. Phan Quốc Khánh

ĐH Quốc tế và ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP Hồ Chí Minh

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc: B303

Máy lẻ: 145

Email: pqkhanh AT hcmiu.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/06 - 31/08/2020

TS. Nguyễn Văn Kiên

Trường ĐH Giao thông vận tải

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: B301

Máy lẻ:

Email: kien.nv.hp AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/07 - 30/09/2020

TS. Tạ Thị Thanh Mai

Trường Đại học Bách khoa HN

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Phòng làm việc: C203

Máy lẻ: 137

Email: tathithanhmai AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/06 - 31/08/2020

TS. Phạm Quý Mười

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C201

Máy lẻ:

Email: phamquymuoi AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/07 - 31/08/2020

TS. Nguyễn Thị Ngọc Oanh

Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C302

Máy lẻ:

Email: oanhntn.tn AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/09/2019 - 31/08/2020

TS. Nguyễn Hồng Quân

Học Viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: B303

Máy lẻ: 145

Email: nguyenhongquan1978 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/06 - 31/08/2020

TS. Nguyễn Lê Chí Quyết

Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

Vị trí tại Viện:

Phòng làm việc: C202

Máy lẻ:

Email: quyet.nguyenlc AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/07 - 31/08/2020

TS. Lê Ngọc Quỳnh

Đại học An Giang

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên/ Sau tiến sĩ

Phòng làm việc: C304

Máy lẻ:

Email: nquynh1511 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/07/2020 - 31/03/2021

TS. Đỗ Hoàng Sơn

Viện Toán học, VAST

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C302

Máy lẻ:

Email: dhson AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/07 - 31/12/2020

GS. Nguyễn Khoa Sơn

Viện Toán học – Viện KH&CN Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc: A203

Máy lẻ: 415

Email: nkson AT vast.vn

Thời gian ở Viện: 01/06 - 31/08/2020

TS. Phạm Văn Thắng

University of Rochester

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: B302

Máy lẻ:

Email: phamanhthang.vnu AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/07 - 31/08/2020

TS. Phan Xuân Thành

Trường Đại học Bách khoa HN

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C203

Máy lẻ: 137

Email: thanh.phanxuan AT hust.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/06 - 31/08/2020

TS. Nguyễn Văn Thành

Trường ĐH Quy Nhơn

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C202

Máy lẻ:

Email: vanthanhdhqn AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/08 - 31/10/2020

TS. Dương Việt Thông

Đại học Kinh tế Quốc dân

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C204

Máy lẻ:

Email: Thongduongviet AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/08 - 30/09/2020

PGS. TS. Đỗ Đức Thuận

Đại học Bách khoa Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: A203

Máy lẻ: 415

Email: ducthuank7 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/06 - 31/08/2020

TS. Cao Thanh Tình

Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG TPHCM

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C301

Máy lẻ:

Email: tinhct AT uit.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/06 - 31/08/2020

TS. Nguyễn Hữu Trọn

Đại học Quy Nhơn

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C202

Máy lẻ:

Email: nguyenhuutron AT qnu.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/08 - 31/10/2020

TS. Hoàng Thế Tuấn

Viện Toán học, VAST

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên/ Sau tiến sĩ

Phòng làm việc: C302

Máy lẻ:

Email: httuan AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/07/2020 - 30/06/2021

PGS.TS. Lê Thanh Tùng

Đại học Cần Thơ

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C304

Máy lẻ:

Email: lttung AT ctu.edu.vn

Thời gian ở Viện: 06/07 - 05/09/2020

TS. Nguyễn Minh Tùng

ĐH Khoa học Tự nhiên-ĐHQG TP. Hồ Chí Minh

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C304

Máy lẻ:

Email: nmtung AT hcmus.edu.vn

Thời gian ở Viện: 06/07 - 05/09/2020

TS. Nguyễn Văn Tuyên

Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau tiến sĩ

Phòng làm việc: C303

Máy lẻ:

Email: tuyensp2 AT yahoo.com

Thời gian ở Viện: 01/07/2020 - 30/06/2021

TS. Nguyễn Thế Vinh

Đại học Giao thông Vận tải

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C204

Máy lẻ:

Email: thevinhbn AT utc.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/08 - 30/09/2020

PGS. Lê Anh Vinh

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: B305

Máy lẻ:

Email: leanhvinh AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/08 - 31/08/2020

TS. Nguyễn Văn Vũ

Trường ĐH Quy Nhơn

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C202

Máy lẻ:

Email: nguyenvanvu AT qnu.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/08 - 31/10/2020