Khách mời và Nghiên cứu viên

PGS. TS. Võ Đình Bảy

Trường Đại học Công nghệ TP.HCM

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: C202

Máy lẻ:

Email: bayvodinh AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/03 - 31/03/2023

TS. Jorge Cely

Vị trí tại Viện: NCV - Sau Tiến sĩ

Phòng làm việc: C204

Máy lẻ: 123

Email: celyje AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/07/2021 - 30/06/2023

GS. Mikhail Genadievich Dmitriev

Federal Research Center: Computer Science and Control (Voronezh State University)

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc: B303

Máy lẻ:

Email: mdmitriev AT mail.ru

Thời gian ở Viện: 01/03 - 30/04/2023

TS. Cấn Văn Hảo

Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C201

Máy lẻ:

Email: cvhao AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/03 - 31/05/2023

TS. Lê Văn Hiển

Trường Đại học Hà Tĩnh

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C201

Máy lẻ:

Email: lehiendhv AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/09/2022 - 31/08/2023

TS. Nguyễn Thị Hoài

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: B304

Máy lẻ:

Email: nthoai0682 AT yahoo.com

Thời gian ở Viện: 01/03 - 30/04/2023

TS. Đỗ Văn Hoàn

Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên – sau TS

Phòng làm việc: B203

Máy lẻ:

Email: vanhoan310 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 30/06/2023

TS. Phạm Việt Hùng

Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C201

Máy lẻ:

Email: pgviethung AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/03 - 31/05/2023

GS. Nguyễn Xuân Hùng

Trường Đại học Công nghệ TP.HCM

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc: C202

Máy lẻ:

Email: ngx.hung AT hutech.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/03 - 31/05/2023

Phạm Thị Hương

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Phòng làm việc: C303

Máy lẻ:

Email: phamthihuong AT hpu2.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/03 - 30/04/2023

TS. Huỳnh Việt Khánh

Trường Đại học Sư phạm TP. HCM

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên – sau TS

Phòng làm việc: C302

Máy lẻ:

Email: huynhvietkhanh AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 31/12/2023

GS. Galina Kurina

Federal Research Center: Computer Science and Control (Voronezh State University)

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc: B304

Máy lẻ:

Email: kurina AT math.vsu.ru

Thời gian ở Viện: 01/03 - 30/04/2023

GS. Vũ Hoàng Linh

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: A301

Máy lẻ:

Email: linhvh AT vnu.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/03 - 30/04/2023

PGS.TS. Vũ Trọng Lưỡng

Trường Đại học Giáo dục

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: C301

Máy lẻ:

Email: vutrongluong AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 31/03/2023

GS. Vũ Ngọc Phát

Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc: C304

Máy lẻ:

Email: vnphat AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/03 - 31/05/2023

Nguyễn Đông Phương

Trường Đại học Công Nghệ TP. HCM

Vị trí tại Viện: Học viên

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: nd.phuong AT hutech.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/03 - 31/05/2023

TS. Bùi Xuân Quang

Trường Đại học Phenikaa

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Phòng làm việc: C301

Máy lẻ:

Email: quangbx.math AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 31/03/2023

Nguyễn Văn Quyết

Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C201

Máy lẻ:

Email: Quyetnv.hnucs AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/03 - 31/05/2023

TS. Nguyễn Hữu Sáu

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C303

Máy lẻ:

Email: nguyenhuusau87 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/03 - 31/05/2023

GS. Nguyễn Khoa Sơn

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc: B301

Máy lẻ:

Email: nkson AT vast.vn

Thời gian ở Viện: 01/03 - 31/05/2023

TS. Phạm Văn Thắng

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: B203

Máy lẻ:

Email: phamanhthang.vnu AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 31/12/2023

PGS.TS. Nguyễn Trường Thanh

Trường Đại học Mỏ-Địa chất Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: C304

Máy lẻ:

Email: nguyentruongthanh AT humg.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/03 - 31/05/2023

TS. Bùi Quang Thịnh

Trường Đại học Tiền Giang

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Phòng làm việc: C203

Máy lẻ:

Email: qthinhbui AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/03 - 31/05/2023

TS. Đào Văn Thịnh

Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên – sau TS

Phòng làm việc: B203

Máy lẻ:

Email: daothinh1812 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 31/12/2023

TS. Nguyễn Dương Toàn

Trường Đại học Hải Phòng

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C301

Máy lẻ:

Email: ngduongtoanhp AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 31/03/2023

Nguyễn Ngọc Viên

Đại học Hải Dương

Vị trí tại Viện: Học viên

Phòng làm việc: C302

Máy lẻ:

Email: uhdviennguyen.edu AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/02 - 31/03/2023

TS. Phạm Trường Xuân

Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên – sau TS

Phòng làm việc: B203

Máy lẻ:

Email: phamtruongxuan.k5 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 31/12/2023