Khách mời và Nghiên cứu viên

PGS. TSKH. Trần Văn Tấn

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: B5

Máy lẻ: 67

Email: tranvantanhn AT yahoo.com

Thời gian ở Viện: 01/10 - 31/12/2019

PGS. TS. Tạ Thị Hoài An

Viện Toán học – Viện KH&CN Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: C8

Máy lẻ: 19

Email: tthan AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/10 - 31/12/2019

Website

TS. Vũ Hoài An

Cao đẳng Hải Dương

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: B7

Máy lẻ: 54

Email: vuhoaianmai AT yahoo.com

Thời gian ở Viện: 01/10 - 31/12/2019

PGS. Cung Thế Anh

Đại học Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: C10

Máy lẻ: 47

Email: anhctmath AT hnue.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/10 - 31/12/2019

TS. Đỗ Việt Cường

Đại học KHTN - ĐHQGHN

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C10

Máy lẻ: 22

Email: vcuong.do AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/09/2019 - 31/03/2020

TS. Ngô Trung Hiếu

VIASM

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C6

Máy lẻ: 14

Email: trunghieu.ay AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 31/12/2019

PGS. TS. Trần Đình Kế

Đại học Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: C10

Máy lẻ: 22

Email: ketd AT hnue.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/10 - 31/12/2019

GS. Hà Huy Khoái

Đại học Thăng Long

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc: B5

Máy lẻ: 64

Email: hhkhoai AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/10 - 31/12/2019

TS. Đỗ Lân

Đại học Thủy lợi

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C6

Máy lẻ: 14

Email: dolanhn AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/10 - 31/12/2019

TS. Nguyễn Thị Ngọc Oanh

Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C4

Máy lẻ: 41

Email: oanhntn.tn AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/09/2019 - 31/08/2020

TS. Đỗ Hoàng Sơn

Viện Toán học, VAST

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C6

Máy lẻ: 15

Email: dhson AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/09/2019 - 29/02/2020

TS. Đặng Thanh Sơn

Trường Đại học Thông tin liên lạc

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C4

Máy lẻ: 41

Email: dangthanhson AT tcu.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/10 - 31/12/2019

TS. Vũ Mạnh Tới

Đại học Thủy lợi

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C10

Máy lẻ: 23

Email: toivmmath AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/10 - 31/12/2019