Khách mời và Nghiên cứu viên

TS. Nguyễn Việt Anh

Trường ĐH FPT

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Phòng làm việc: C301

Máy lẻ:

Email: vietanh.nguyen2904 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/10 - 31/12/2020

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Doanh

Trường ĐH Thủy lợi

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: C302

Máy lẻ:

Email: doanhbondy AT mail.com

Thời gian ở Viện: 01/10 - 31/12/2020

TS. Trịnh Viết Dược

ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: B304

Máy lẻ:

Email: tvduoc AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/09 - 31/12/2020

TS. Trần Quang Hóa

Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C302

Máy lẻ:

Email: quanghoa246 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 31/12/2020

TS. Trần Ngọc Khuê

Đại học Phạm Văn Đồng

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C201

Máy lẻ:

Email: tnkhueprob AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/09/2020 - 31/08/2021

PGS. Phan Thanh Nam

Đại học Quy Nhơn

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: B301

Máy lẻ: 43

Email: phanthanhnam AT qnu.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/10 - 31/12/2020

PGS. TSKH. Huỳnh Văn Ngãi

Đại học Quy Nhơn

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: B303

Máy lẻ:

Email: ngaivn AT yahoo.com

Thời gian ở Viện: 01/09 - 30/11/2020

TS. Lê Chí Ngọc

Đại học Bách khoa Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C301

Máy lẻ:

Email: lechingoc AT yahoo.com

Thời gian ở Viện: 01/10 - 31/12/2020

GS. TSKH. Vũ Ngọc Phát

Viện Toán học – Viện KH&CN Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc: B301

Máy lẻ:

Email: vnphat AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/10 - 31/12/2020

TS. Hà Ngọc Phú

Trường Đại học Hùng Vương

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C204

Máy lẻ:

Email: ngocphu.ha AT hvu.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/09/2020 - 31/08/2021

TS. Lê Ngọc Quỳnh

Đại học An Giang

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên/ Sau tiến sĩ

Phòng làm việc: C304

Máy lẻ:

Email: nquynh1511 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/07/2020 - 31/03/2021

ThS. Nguyễn Hữu Sáu

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Phòng làm việc: C204

Máy lẻ:

Email: nguyenhuusau87 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/10 - 31/12/2020

TS. Đỗ Hoàng Sơn

Viện Toán học, VAST

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C302

Máy lẻ:

Email: dhson AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/07 - 31/12/2020

TS. Nguyễn Hoàng Thạch

Viện Toán học

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Phòng làm việc: C302

Máy lẻ:

Email: nhthach AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/10 - 31/12/2020

Website

TS. Nguyễn Trường Thanh

Đại học Mỏ – Địa chất

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C204

Máy lẻ:

Email: nguyentruongthanh AT humg.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/10 - 31/12/2020

TS. Trần Thanh Tuấn

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: B305

Máy lẻ:

Email: tranthanhtuan AT hus.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/10 - 31/12/2020

TS. Hoàng Thế Tuấn

Viện Toán học, VAST

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên/ Sau tiến sĩ

Phòng làm việc: C302

Máy lẻ:

Email: httuan AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/07/2020 - 30/06/2021

TS. Đỗ Xuân Tùng

Đại học Kiến trúc Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: A203

Máy lẻ:

Email: doxuan_tung AT yahoo.com

Thời gian ở Viện: 01/10 - 31/12/2020

TS. Nguyễn Văn Tuyên

Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau tiến sĩ

Phòng làm việc: C303

Máy lẻ:

Email: tuyensp2 AT yahoo.com

Thời gian ở Viện: 01/07/2020 - 30/06/2021

GS. TS. Phạm Chí Vĩnh

Đại học Khoa học Tự nhiên-ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc: A203

Máy lẻ:

Email: pcvinh AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/10 - 31/12/2020