Khách mời và Nghiên cứu viên

PGS. TSKH. Trần Văn Tấn

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc: A203

Máy lẻ:

Email: tranvantanhn AT yahoo.com

Thời gian ở Viện: 01/10 - 31/12/2021

TS. Ngô Quốc Anh

ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: C203

Máy lẻ:

Email: bookworm_vn AT yahoo.com

Thời gian ở Viện: 01/07 - 31/10/2021

Website

PGS. TS. Tạ Thị Hoài An

Viện Toán học – Viện KH&CN Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: C304

Máy lẻ:

Email: tthan AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/10 - 31/12/2021

Website

GS. TS. Cung Thế Anh

Đại học Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: C201

Máy lẻ:

Email: anhctmath AT hnue.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/10 - 31/12/2021

GS. Nguyễn Đình Công

Viện Toán học – Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc: B303

Máy lẻ:

Email: ndcong AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/10 - 31/12/2021

TS. Nguyễn Thế Cường

ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: B303

Máy lẻ:

Email: tdntcuong AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/10 - 31/12/2021

TS. Phạm Hoàng Hà

Đại học Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: A203

Máy lẻ:

Email: phamhoangha23 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/10 - 31/12/2021

TS. Phạm Việt Hải

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc:

Máy lẻ: C203

Email: phamviethai86 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/07/2021 - 30/06/2022

TS. Nguyễn Thị Vân Hằng

Viện Toán học, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C304

Máy lẻ:

Email: ntvhang AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/10/2021 - 30/09/2022

TS. Đỗ Trọng Hoàng

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C202

Máy lẻ:

Email: dotronghoang AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/07/2021 - 31/08/2022

ThS. Phan Thanh Hồng

Trường Đại học Thăng Long

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: B303

Máy lẻ:

Email: pt.hong1981 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/10 - 31/12/2021

TS. Nguyễn Đăng Hợp

Viện Toán học, VAST

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C10

Máy lẻ: 28

Email: ngdhop AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/10 - 31/12/2021

GS. TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng

ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc: B305

Máy lẻ:

Email: nhvhung AT vnu.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/10 - 31/12/2021

TS. Trịnh Thị Hường

Trường Đại học Thương mại

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: B305

Máy lẻ:

Email: trinhthihuong AT tmu.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/07 - 31/12/2021

TS. Nguyễn Thị Thu Hương

Học viện Kỹ thuật Quân sự

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: B402

Máy lẻ:

Email: nguyenhuong2308.mta AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/10 - 31/12/2021

TS. Dương Thị Kim Huyền

Viện Toán học, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: B402

Máy lẻ:

Email: duongthikimhuyen AT hpu2.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/10 - 31/12/2021

TS. Nguyễn Ngọc Luân

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: B402

Máy lẻ:

Email: luannn AT hnue.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/10 - 31/12/2021

TS. Bùi Kim My

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C201

Máy lẻ:

Email: mybk17 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/10 - 31/12/2021

TS. Trần Minh Nguyệt

Trường ĐH Thăng Long

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: tmnguyettlu AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/10 - 31/12/2021

TS. Vũ Hữu Nhự

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C201

Máy lẻ:

Email: vuhuunhu1983 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 31/12/2021

PGS. TS. Nguyễn Năng Tâm

Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: B304

Máy lẻ:

Email: nguyennangtam AT hpu2.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/10 - 31/12/2021

TS. Nguyễn Như Thắng

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C302

Máy lẻ:

Email: thangnn AT hnue.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/10 - 31/12/2021

PGS. TS. Phạm Trọng Tiến

ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C204

Máy lẻ:

Email: phamtien112 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/10 - 31/12/2021

TS. Vũ Mạnh Tới

Đại học Thủy lợi

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C201

Máy lẻ:

Email: toivmmath AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/10 - 31/12/2021

TS. Ngô Anh Tuấn

ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: B203

Máy lẻ:

Email: tuan.hus.88 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/10 - 31/12/2021

PGS. TS. Dương Anh Tuấn

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: C302

Máy lẻ:

Email: tuandamath AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/10 - 31/12/2021

GS. Nguyễn Đông Yên

Viện Toán học-Viện KH &CN Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc: B304

Máy lẻ:

Email: ndyen AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/10 - 31/12/2021