Khách mời và Nghiên cứu viên

TS. Đào Phương Bắc

ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C303

Máy lẻ:

Email: dpbac.vnu AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/06 - 31/08/2021

PGS. TS. Nguyễn Thanh Diệu

Đại học Vinh

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: C301

Máy lẻ:

Email: dieunguyen2008 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/05 - 31/07/2021

PGS. TS. Nguyễn Thạc Dũng

Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: C303

Máy lẻ:

Email: dungmath AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/06 - 31/08/2021

TS. Nguyễn Minh Hoàng

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C303

Máy lẻ:

Email: minhhoangtk0319 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/06 - 31/08/2021

TS. Trần Thanh Hưng

Texas Tech University

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: C303

Máy lẻ:

Email: hungttrancd AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/06 - 31/08/2021

TS. Trần Ngọc Khuê

Đại học Phạm Văn Đồng

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C201

Máy lẻ:

Email: tnkhueprob AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/09/2020 - 31/08/2021

TS. Vũ Hữu Nhự

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C201

Máy lẻ:

Email: vuhuunhu1983 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 31/12/2021

TS. Hà Ngọc Phú

Trường Đại học Hùng Vương

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C204

Máy lẻ:

Email: ngocphu.ha AT hvu.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/09/2020 - 31/08/2021