Khách mời và Nghiên cứu viên

GS. TSKH. Phạm Kỳ Anh

Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQGHN

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc: A301

Máy lẻ:

Email: anhpk AT vnu.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/11/2021 - 31/01/2022

TS. Đào Phương Bắc

ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: dpbac.vnu AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 30/04/2022

TS. Đỗ Việt Cường

Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH QGHN

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: vcuong.do AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 30/04/2022

TS. Trịnh Thanh Đèo

Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Tp. HCM

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: B102

Máy lẻ:

Email: ttdeo AT hcmus.edu.vn

Thời gian ở Viện: 08/11/2021 - 08/02/2022

GS. Đinh Dũng

Viện Công nghệ thông tin-ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Phòng làm việc: A303

Máy lẻ:

Email: dinhzung AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/11/2021 - 31/01/2022

TS. Vũ Thị Ngọc Hà

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: B302

Máy lẻ:

Email: ha.vuthingoc AT hust.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/11/2021 - 31/01/2022

TS. Phạm Việt Hải

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc:

Máy lẻ: C203

Email: phamviethai86 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/07/2021 - 30/06/2022

TS. Trịnh Ngọc Hải

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: hai.trinhngoc AT hust.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/11/2021 - 31/01/2022

TS. Nguyễn Thị Vân Hằng

Viện Toán học, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C304

Máy lẻ:

Email: ntvhang AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/10/2021 - 30/09/2022

PGS. TS. Lê Văn Hiện

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: hienlv AT hnue.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/12/2021 - 28/02/2022

TS. Ngô Trung Hiếu

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: trunghieu.ay AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 30/04/2022

TS. Lê Thanh Hiếu

Trường Đại học Quy Nhơn

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: B102

Máy lẻ:

Email: lethanhhieu AT qnu.edu.vn

Thời gian ở Viện: 08/11/2021 - 08/02/2022

TS. Đỗ Trọng Hoàng

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C202

Máy lẻ:

Email: dotronghoang AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/07/2021 - 31/08/2022

PGS. TS. Đinh Công Hướng

Trường Đại học Quy Nhơn

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: B102

Máy lẻ:

Email: dinhconghuong AT qnu.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/11/2021 - 31/01/2022

TS. Đặng Quốc Huy

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: huydangquoc3011 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/11/2021 - 31/10/2022

Website

PGS. Nguyễn Thiệu Huy

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: B302

Máy lẻ:

Email: huy.nguyenthieu AT hust.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/11/2021 - 31/01/2022

TS. Nguyễn Văn Kiên

Trường ĐH Giao thông vận tải

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: B301

Máy lẻ:

Email: kien.nv.hp AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/12/2021 - 28/02/2022

PGS. TS. Lương Đăng Kỳ

Đại học Quy Nhơn

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: B102

Máy lẻ:

Email: luongdangky2005 AT yahoo.com

Thời gian ở Viện: 01/11/2021 - 31/01/2022

Website

ThS. Trần Thị Kim Oanh

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: oanhfami AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/12/2021 - 31/01/2022

TS. Phạm Văn Thắng

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: phamanhthang.vnu AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 31/12/2022

PGS. TS. Đỗ Đức Thuận

Đại học Bách khoa Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: C204

Máy lẻ:

Email: ducthuank7 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/12/2021 - 31/01/2022

TS. Trịnh Duy Tiến

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: NCV - Sau TS

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Email: tientd AT hnue.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/10/2021 - 31/03/2022

TS. Phạm Trường Xuân

Trường Đại học Thủy lợi

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C203

Máy lẻ:

Email: phamtruongxuan.k5 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/11/2021 - 31/01/2022