Đỗ Văn Hoàn

Nghiên cứu viên – sau TS (01/01/2024 - 30/06/2024)

Nơi công tác: Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên – sau TS

Điện thoại:

Email: vanhoan310 AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: B203

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Đỗ Văn Hoàn

05/01 tới 30/06/2023: vào làm việc tại viện

01/01 tới 30/06/2024: vào làm việc tại viện