Nguyễn Thạc Dũng

Nghiên cứu viên chính (01/06/2021 - 31/08/2021)

Nơi công tác: Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Điện thoại:

Email: dungmath AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C303

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Nguyễn Thạc Dũng

01/06 tới 31/08/2021: vào làm việc tại viện

01/06 tới 31/08/2019: vào làm việc tại viện

18/02 tới 17/05/2017: vào làm việc tại viện

01/06/2014 tới 31/05/2015: vào làm việc tại viện