Nguyễn Văn Đức

Nghiên cứu viên chính (01/06/2020 - 31/08/2020)

Nơi công tác: Trường Đại học Vinh

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Điện thoại:

Email: nguyenvanducdhv AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C202

Máy lẻ: 151

Thời gian hoạt động của Nguyễn Văn Đức

01/06 tới 31/08/2020: vào làm việc tại viện

01/05 tới 31/08/2018: vào làm việc tại viện