Phạm Hữu Tiệp

Khách mời (01/07/2022 - 21/08/2022)

Nơi công tác: Đại học Rutgers, Mỹ

Vị trí tại Viện: Khách mời

Điện thoại:

Email: pht19 AT math.rutgers.edu

Website

Phòng làm việc: B305

Máy lẻ: 169

Thời gian hoạt động của Phạm Hữu Tiệp

01/07 tới 21/08/2022: vào làm việc tại viện

01/06 tới 03/07/2016: vào làm việc tại viện

14/06 tới 20/06/2015: vào làm việc tại viện

24/07 tới 05/08/2013: vào làm việc tại viện