Hà Tuấn Dũng

NCV trẻ (01/07/2021 - 30/09/2021)

Nơi công tác: Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2

Vị trí tại Viện: NCV trẻ

Điện thoại:

Email: hatuandung AT hpu2.edu.vn

Website

Phòng làm việc: C304

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Hà Tuấn Dũng

01/07 tới 30/09/2021: vào làm việc tại viện