Đinh Nho Hào

Nghiên cứu viên cao cấp (01/06/2020 - 31/08/2020)

Nơi công tác: Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Điện thoại:

Email: hao AT math.ac.vn

Website

Phòng làm việc: C202

Máy lẻ: 151

Thời gian hoạt động của Đinh Nho Hào

01/06 tới 31/08/2020: vào làm việc tại viện

16/05 tới 15/09/2018: vào làm việc tại viện