Nguyễn Thị Ngọc Oanh

Nghiên cứu viên (01/09/2019 - 31/08/2020)

Nơi công tác: Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: oanhntn.tn AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C302

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Nguyễn Thị Ngọc Oanh

01/09/2019 tới 31/08/2020: vào làm việc tại viện

01/05 tới 16/09/2018: vào làm việc tại viện