Phạm Việt Hải

Nghiên cứu viên - Sau TS (01/07/2022 - 31/12/2022)

Nơi công tác: Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Điện thoại:

Email: phamviethai86 AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: B203

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Phạm Việt Hải

01/07 tới 31/12/2022: vào làm việc tại viện

01/07 tới 31/12/2021: vào làm việc tại viện