Phạm Việt Hải

Nghiên cứu viên - Sau TS (01/07/2021 - 30/06/2022)

Nơi công tác: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Điện thoại:

Email: phamviethai86 AT gmail.com

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ: C203

Thời gian hoạt động của Phạm Việt Hải

01/07/2021 tới 30/06/2022: vào làm việc tại viện