Ngô Hoàng Long

Nghiên cứu viên chính (01/09/2023 - 30/11/2023)

Nơi công tác: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Điện thoại:

Email: ngolong@hnue.edu.vn

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Ngô Hoàng Long

01/09 tới 30/11/2023: vào làm việc tại viện

01/10 tới 31/10/2022: vào làm việc tại viện

01/03 tới 31/05/2021: vào làm việc tại viện

01/02 tới 30/04/2019: vào làm việc tại viện

01/03 tới 30/06/2017: vào làm việc tại viện