Lê Phương

Nghiên cứu viên (01/05/2019 - 31/07/2019)

Nơi công tác: Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: phlevn AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C8

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Lê Phương

01/05 tới 31/07/2019: vào làm việc tại viện