Nguyễn Văn Thành

Nghiên cứu viên (01/08/2020 - 31/10/2020)

Nơi công tác: Trường ĐH Quy Nhơn

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: vanthanhdhqn AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C202

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Nguyễn Văn Thành

01/08 tới 31/10/2020: vào làm việc tại viện