Trần Thanh Hưng

Nghiên cứu viên chính (01/06/2021 - 31/08/2021)

Nơi công tác: Texas Tech University

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Điện thoại:

Email: hungttrancd AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C303

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Trần Thanh Hưng

01/06 tới 31/08/2021: vào làm việc tại viện