Võ Hoàng Hưng

Nghiên cứu viên chính (01/09/2022 - 31/12/2022)

Nơi công tác: Trường Đại học Sài Gòn

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Điện thoại:

Email: vhhung AT sgu.edu.vn

Website

Phòng làm việc: A203

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Võ Hoàng Hưng

01/09 tới 31/12/2022: vào làm việc tại viện