Hội thảo thường niên 2024 (VIASM Annual Meeting 2024)

Thời gian: 08:00 đến 16:30 Ngày 13/07/2024

Địa điểm: Hội trường Laurent Schwartz, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, 157 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

1. Mục tiêu

“Hội thảo thường niên” (VIASM Annual Meeting) là một trong những hoạt động khoa học lớn nhất trong năm của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán. Các nhà khoa học hàng đầu của Việt Nam và trên thế giới được mời tới đọc bài giảng về các hướng nghiên cứu thời sự của toán học hiện đại.

2. Đối tượng tham dự

3. Đơn vị tổ chức

  • Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán 
  • Viện Toán học Clay (CMI)

4. Ban Tổ chức

  • Ngô Bảo Châu (Đại học Chicago, Mỹ - VIASM)
  • Lê Minh Hà (VIASM)
  • Phan Thành Nam (LMU Munich, Đức)

5. Ngôn ngữ: Tiếng Anh

6. Hạn đăng ký tham dự: 01/7/2024

7. Liên hệ

Gửi email về hòm thư: amATviasm.edu.vn