Hội thảo thường niên 2020 (VIASM Annual Meeting 2020)

Thời gian: 08:00 đến 17:00 Ngày 14/11/2020

Địa điểm: Hội trường Lê Văn Thiêm, 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội

“Hội thảo thường niên” (VIASM Annual Meeting) là một trong những hoạt động khoa học lớn nhất trong năm của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.

Các nhà khoa học hàng đầu trên thế giới tới được mời tới đọc bài giảng về các hướng nghiên cứu thời sự của toán học hiện đại. Các bài giảng sẽ cung cấp cho người nghe những kết quả, hướng nghiên cứu mới nhất trong các chuyên ngành khác nhau của toán học.  

Thời gian: 14/11/2020, từ 8:00-17:00. 

Địa điểm:Hội trường Lê Văn Thiêm, 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội. 

Ban Tổ chức: Ngô Bảo Châu (Đại học Chicago - Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán); Lê Minh Hà (Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán);

Ngôn ngữ sử dụng tại Hội thảo: Tiếng Việt.

Báo cáo mời:

Các nhà khoa học giảng bài tại Hội thảo hàng năm  của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán năm 2020:

  • TS. Nguyễn Đăng Hợp, Viện Toán học - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam.
  • GS. TS. Nguyễn Xuân Hùng, Viện Nghiên cứu liên ngành (CIRTECH) - Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (HUTECH). 
  • TS. Bùi Hải Hưng - Viện Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo (VinAI Research) - VinGroup
  • PGS. TS. Trần Vĩnh Hưng - Trường Đại học Wisconsin, Madison, Hoa Kỳ.

Đăng ký tham dự: 

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán trân trọng kính mời tất cả các đồng nghiệp quan tâm tham dự Hội thảo thường niên 2020 thông qua hình thức tham dự trực tiếp/ trực tuyến. Hội thảo không thu phí tham dự. Tuy nhiên, vì số chỗ ngồi có hạn nên xin vui lòng đăng ký sớm. 

Để đăng ký, xin  truy cập vào đường link sau: tại đây

Thời hạn đăng ký: Trước ngày 07 tháng 11 năm 2020.  

Liên hệ: Email: am@viasm.edu.vn