Đăng ký tham dự

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán trân trọng kính mời tất cả các đồng nghiệp quan tâm tham dự Hội thảo thường niên 2020 thông qua hình thức tham dự trực tiếp/ trực tuyến. Hội thảo không thu phí tham dự. Tuy nhiên, vì số chỗ ngồi có hạn nên xin vui lòng đăng ký sớm. 

Để đăng ký, xin truy cập vào đường link sau: tại đây 

Thời hạn đăng ký: Trước ngày 07 tháng 11 năm 2020.