Hội thảo hàng năm 2016 (VIASM Annual Meeting 2016)

Thời gian: 08:30 đến 17:30 Ngày 27/08/2016

Địa điểm: Hội trường C2, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Ban tổ chức: Ngô Bảo Châu (Đại học Chicago – Viện NCCCT); Nguyễn Hữu Dư (Viện NCCCT); Nguyễn Ngọc Tuấn (Viện NCCCT), Trần Thị Bích Diệp (Viện NCCCT)

Báo cáo mời: Sir John Ball, Jochen Heinloth, Ngô Bảo Châu, Luc Nguyen

Tóm tắt:

Ngôn ngữ sử dụng tại Hội thảo: Tiếng Anh.

Viện NCCCT sẽ mời các nhà khoa học có uy tín trên thế giới tới đọc các bài giảng về một số hướng nghiên cứu trung tâm của toán học hiện đại. Các bài giảng sẽ thông tin cho người nghe những vấn đề đang được quan tâm trong chuyên ngành hẹp của họ, các ý tưởng và kết quả mới nhất. Các bài giảng của Hội thảo sẽ được đăng trên một số đặc biệt của tạp chí Acta Mathematica Vietnamica.

Các nhà khoa học sau đã nhận lời đọc bài giảng tại Hội thảo hàng năm 2016:

    • GS. Sir John Ball – Đại học Oxford, Anh.
    • GS. Ngô Bảo Châu – Đại học Chicago, Mỹ và Viện NCCCT
    • GS. Jochen Heinloth – Đại học Duisburg-Essen, Đức
    • GS. Nguyễn Lực – Đại học Oxford, Anh.

Đăng kí tham dự:
Viện NCCC Toán trân trọng kính mời tất cả các đồng nghiệp quan tâm tham dự Hội thảo hàng năm 2016. Hội thảo không thu phí tham dự.

Để đăng ký online, xin vui lòng click vào đuờng link sau:  http://viasm.edu.vn/en/hdkh/am2016?userkey=registration

Thời hạn đăng kí: Trước ngày 30 tháng 7 năm 2016.

Tài trợ: Viện NCCCT sẽ xem xét tài trợ tiền lưu trú và một phần tiền đi lại trong Việt Nam cho một số ít nhà khoa học trẻ, tiến sĩ hoặc nghiên cứu sinh không ở Hà Nội tới dự Hội thảo. Để được xét tài trợ, khi đăng kí xin vui lòng điền Đơn xin tài trợ và gửi tới Viện theo địa chỉ e-mail: am@viasm.edu.vn