Hội thảo hàng năm 2021 (VIASM Annual Meeting 2021)

Thời gian: 08:00 đến 17:00 Ngày 24/07/2021

Địa điểm: Trụ sở Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, 157 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

“Hội thảo hàng năm” (VIASM Annual Meeting) là một trong những hoạt động khoa học lớn nhất trong năm của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán. Các nhà khoa học hàng đầu của Việt Nam và trên thế giới được mời tới đọc bài giảng về các hướng nghiên cứu thời sự của toán học hiện đại. 

Thời gian: 24/7/2021. 

Địa điểm: Trụ sở Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, 157 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Ban Tổ chức: Ngô Bảo Châu (Đại học Chicago - Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán); Lê Minh Hà (Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán);

Ngôn ngữ sử dụng tại Hội thảo: Tiếng Anh và tiếng Việt. 

Hình thức tổ chức: trực tuyến

Báo cáo mời:

Các nhà khoa học giảng bài tại Hội thảo hàng năm  của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán năm 2021:

  • GS. Phùng Hồ Hải (Viện Toán học, Viện HL Khoa học và Công nghệ Việt Nam)
  • GS. Phan Thành Nam (Đại học  LMU Munich, Đức)
  • GS. Đàm Thanh Sơn (Đại học  Chicago, Hoa Kỳ)
  • GS. Ngô Việt Trung (Viện Toán học, Viện HL Khoa học và Công nghệ Việt Nam)
  • GS. Vũ Hà Văn (Đại học  Yale, Hoa Kỳ & Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn, Vingroup)

Liên hệ: Email: am@viasm.edu.vn