Phổ biến kiến thức

Bài giảng đại chúng: “Tranh ảnh và các câu chuyện từ Toán học”
Báo cáo viên: GS. G. M. Ziegler (Đại học Freie, Berlin) Địa điểm: Hội trường C2 Chi tiết
Bài giảng đại chúng: “Liệu Toán học có thể mang đến những mô hình có lợi cho xã hội?”
Báo cáo viên: GS. N. Koblitz (Đại học Washington) Địa điểm: Hội trường C2 Chi tiết
Bài giảng đại chúng “Những hướng tiếp cận Học máy trong Y học di truyền”
Báo cáo viên: GS. Jill P. Merisov cuả Broad Institute (Harvard-MIT) Địa điểm: Hội trường C2 Chi tiết
Bài giảng đại chúng “Vũ trụ trong chiếc nón”
Báo cáo viên: GS. Darriulat Địa điểm: Tầng 9 Thư viện Tạ Quang Bửu Chi tiết