Bài giảng đại chúng phối hợp JVN-VIASM: Trào lưu các khóa học đại trà trực tuyến mở (MOOC)

Địa điểm: Hội trường C2

Báo cáo viên: GS. Dương Nguyên Vũ (JVN), TS. Giáp Văn Dương (Giapschool), ThS. Nguyễn Ngọc Tuấn (VIASM)

Tóm tắt:

Tóm tắt:

Sự phát triển của công nghệ đã và đang làm thay đổi các mô hình đào tạo và ảnh hưởng đến chiến lược của các tổ chức giáo dục. Trang mạng khanacademy.org là một trong những trang mạng giáo dục đầu tiên đã cung cấp các bài giảng miễn phí trên Internet với nhiều chủ đề khác nhau. Các khóa học đại trà trực tuyến mở MOOC bắt nguồn từ năm 2008 trào lưu tài nguyên giáo dục mở (open educational resources) và đã nhanh chóng thu hút nhiều trường ĐH danh tiếng của Mỹ tham gia (như Stanford, Princeton, Michigan, Yale vv.), tiếp đó lan sang châu Âu, châu Á.

Trung tâm xuất sắc John von Neumann (ĐHQG TP. HCM) và Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán mong muốn giới thiệu tổng quan về trào lưu này, cũng như là cơ hội và thách thức của các tổ chức giáo dục tại Việt Nam trước trào lưu này trên toàn thế giới.

Xem bài giảng trên youtube: