Bài giảng đại chúng “On Some Old and New Advances in Number Theory”

Địa điểm: Hội trường C2 - 714 - Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Báo cáo viên: Stephen Gelbart (Weizmann Institute of Science)

Thời gian: 14:30 - 16:00 Thứ Ba, 09/09/2014 và 14:30 - 16:00 Thứ Năm, 04/09/2014

Tóm tắt:

Viện NCCC về Toán rất hân hạnh được đón tiếp các bạn học sinh THPT, sinh viên, các thầy cô giáo, các nhà toán học và tất cả những ai quan tâm tới nghe.

The first one is “Part 1: Fermat (1640′s) to Selberg (1950′s) – a beginning”.

The second is “Part 2: Langlands, Methods, and Applications (1967 and onwards)”.