Bài giảng đại chúng “Why is it good to study at the Ecole Polytechnique de Palaiseau?”

Địa điểm: Hội trường C2

Báo cáo viên: GS. Trương Nguyên Trân (Trường Bách khoa Palaiseau, Pháp)

Tóm tắt:

Tóm tắt:

Ecole Polytechnique is an elite engineering school inFrance. How does it stand up in the French education system and how is it compared to the best american universities?

Bài giảng của GS. Trương Nguyên Trân bắt đầu lúc 09:30 ngày 03/08/2013 tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, tầng 7 Thư viện Tạ Quang Bửu, số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội.

Để tiện cho việc bố trí hội trường, đề nghị những qúy vị dự kiến tới nghe bài giảng của GS. Trương Nguyên Trân đăng ký qua email trước ngày thứ sáu, ngày 02/08/2012.

Email liên hệ: info@viasm.edu.vn