Bài giảng đại chúng “Toán học là cần thiết cho hầu hết chúng ta”

Địa điểm: Hội trường 702

Báo cáo viên: GS. Endre Szemeredi (ĐH Rutgers, Mỹ; Giải thưởng Abel năm 2012)

Tóm tắt:

Viện NCCC về Toán rất hân hạnh được đón tiếp các bạn học sinh THPT, sinh viên, các thầy cô giáo, các nhà toán học và tất cả những ai quan tâm tới nghe.

Tóm tắt:

Hungary có truyền thống đào tạo Toán học cho học sinh THPT trong suốt 120 năm qua.

Nhiều hoạt động về Toán bao gồm cả một tạp chí chuyên về Toán học và Vật lý hướng tới một số lượng lớn độc giả là các học sinh. Mỗi tháng tạp chí này đề ra 8 bài toán để các học sinh giải và gửi về ban biên tập đánh giá. Diễn giả sẽ đưa ra một số ví dụ.

Ngoài ra diễn giả sẽ nói về những sáng kiến mới để tổ chức các cuộc thi Toán học kết hợp với đi bộ và các hoạt động thể chất khác.