Hội nghị hội thảo

Workshop “Function Spaces and Operator Theory”
Tuần Châu, Quảng Ninh, 24/06/2019 - 28/06/2019 Chi tiết
Vietnam-USA Joint Mathematical Meeting
Quy Nhơn, Việt Nam, 10/06/2019 - 13/06/2019 Chi tiết
Workshop: Môđun trên vành giao hoán và ứng dụng
Tuần Châu, Quảng Ninh, 25/05/2019 - 27/05/2019 Chi tiết
The International Conference on Applied Probability and Statistics (CAPS 2019)
Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội/, 02/04/2019 - 06/04/2019 Chi tiết
CONFERENCE “ALGORITHMS, OPTIMIZATION AND LEARNING IN DYNAMIC ENVIRONMENTS”
Institute of Mathematics, Vietnam Academy of Science and Technology and Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics, 04/03/2019 - 07/03/2019 Chi tiết
International Workshop on Probability Theory and Related Fields
C2-714, Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội/, 26/02/2019 - 01/03/2019 Chi tiết