Hội nghị hội thảo

Hội thảo Toán rời rạc
Tuần Châu, Hạ Long, 11/12/2015 - 12/12/2015 Chi tiết
Hội thảo và Tập huấn: Nội dung và Phương pháp giảng dạy Thống kê toán học (phía Bắc)
Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh, Thanh Thủy, Phú Thọ, 11/12/2015 - 12/12/2015 Chi tiết
Workshop on Quantum Information Theory and related Topics
Hội trường C2-714, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, 01/09/2015 - 03/09/2015 Chi tiết
Hội thảo “Vận hành thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam”
Nhà khách Bộ Quốc Phòng, 36A Phạm Ngũ Lão, 24/08/2015 Chi tiết
Hội thảo “Giải tích P-Adic”
Tuần Châu, Hạ Long, Quảng Ninh, 07/04/2015 - 10/04/2015 Chi tiết