Chuỗi bài giảng ngắn về một số phương pháp hiện đại trong thống kê ứng dụng

Thời gian: 14:00 đến 16:00 ngày 13/03/2024, 14:00 đến 16:00 ngày 20/03/2024, 14:00 đến 16:00 ngày 17/04/2024, 14:00 đến 16:00 ngày 24/04/2024,

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), 157 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Cơ quan đồng tổ chức và tài trợ (Co-host institution & Sponsors): Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

Ban chương trình:

  • GS. Christine Thomas-Agnan, Đại học Kinh tế Toulouse, Đại học Toulouse 1 Capitole, Cộng hòa Pháp
  • GS. Anne Ruiz-Gazen, Đại học Kinh tế Toulouse, Đại học Toulouse 1 Capitole, Cộng hòa Pháp
  • GS. Josep Antoni Martin-Fernandez, Đại học Girona, Tây Ban Nha
  • PGS.TS Ngô Hoàng Long, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội
  • PGS.TS. Đào Thị Thanh Bình, Trường Đại học Hà Nội
  • TS. Trịnh Thị Hường, Trường Đại học Thương mại

Thư ký khoa học: TS. Trịnh Thị Hường

Mục tiêu và nội dung:

Khóa học nhằm cung cấp cho các nhà nghiên cứu trong nước các kiến thức cơ bản về phân tích dữ liệu dạng hàm, số liệu đa hợp, mô hình toán và một số ứng dụng.

Giảng viên:

  • GS. Christine Thomas-Agnan, Đại học Kinh tế Toulouse, Đại học Toulouse 1 Capitole, Cộng hòa Pháp.
  • GS. Anne Ruiz-Gazen, Đại học Kinh tế Toulouse, Đại học Toulouse 1 Capitole, Cộng hòa Pháp.
  • GS. Josep Antoni Martin-Fernandez, Đại học Girona, Tây Ban Nha
  • NCS. Camille Mondon, Đại học Kinh tế Toulouse, Đại học Toulouse 1 Capitole, Cộng hòa Pháp.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh và tiếng Việt

Hình thức: Trực tiếp và trực tuyến

Link Zoom: https://zoom.us/j/97155106381?pwd=Q3J0TDhhUFNEMTRFZnUrbEoxTG4yZz09

Meeting ID: 971 5510 6381 Passcode: 847817

Đối tượng tham dự:

Đại biểu là những người có kiến thức nền tảng về thống kê và xác suất, có thể bao gồm phần thực hành trên R.

Liên hệ: TS. Trịnh Thị Hường. Email: trinhthihuong@tmu.edu.vn