Khóa bồi dưỡng giáo viên về Thiết kế tiết dạy môn Toán trong Chương trình GDPT môn Toán năm 2018

Thời gian: 08:00 đến 17:00 Ngày 05/05/2024

Địa điểm: Trường THPT số 1 Phù Mỹ, TT. Phù Mỹ, Bình Định

Mục tiêu, nội dung:

Hướng dẫn cho giáo viên phương pháp thiết kế một tiết dạy Toán đáp ứng mục
tiêu phát triển năng lực toán học cho học sinh phổ thông theo Chương trình giáo dục
phổ thông môn Toán năm 2018.

Đối tượng tham dự: Giáo viên Toán THPT của tỉnh Bình Định

Đơn vị đồng tổ chức:

  • Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán;
  • Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định;
  • Hội Toán học tỉnh Bình Định;
  • Trường Đại học Quy Nhơn.

Giảng viên: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Sơn, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Ngôn ngữ: tiếng Việt

Hình thức tham dự: Trực tiếp (kết hợp trực tuyến cho giáo viên quan tâm)

Thời hạn đăng ký tham dự và tài trợ: 22/04/2024

Liên hệThư ký Nguyễn Thị Hải (VIASM), nthai@viasm.edu.vn