Trường xuân về Vận trù học và Ứng dụng

Thời gian: 08:00:23/03/2024 đến 17:00:25/03/2024

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), 157 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

1. Mục tiêu

Vận trù học (Operations Research) là một lĩnh vực nghiên cứu có nhiều ứng dụng quan trọng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống như kinh doanh, sản xuất, dịch vụ, hậu cần, vận tải, tài chính, chăm sóc sức khỏe, ... và là một trong năm định hướng phát triển Toán ứng dụng quan trọng của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030.
Trường xuân về Vận trù học và Ứng dụng nhằm cung cấp cho học viên một số kiến thức nền tảng của Vận trù học và một số ứng dụng trong thực tế. Bên cạnh những bài giảng được giảng dạy bởi các chuyên gia, học viên sẽ tham gia những giờ thực hành triển khai những thuật toán và kiến thức học được trên máy tính.

2. Đối tượng

Đối tượng tham gia là các nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên sau đại học và sinh viên năm 3 hoặc năm 4 ngành Toán học/Toán tin có khả năng nghe/nói tiếng Anh tốt, có nền tảng toán học khá/giỏi và khả năng lập trình cơ bản, có mong muốn tìm hiểu về các ứng dụng của toán học trong thực tế. Học viên tham gia phải chuẩn bị sẵn máy tính cá nhân.

3. Đơn vị tổ chức

  • Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-HUS)
  • Zuse Institute Berlin (ZIB)
  • Research Campus MODAL

4. Ban tổ chức

  • Hoàng Nam Dũng (VNU-HUS)
  • Lê Minh Hà (VIASM)
  • Thorsten Koch (ZIB/TU Berlin)
  • Lê Thị Thái (ZIB/MODAL)

5. Ngôn ngữ: Tiếng Anh

6. Hạn đăng ký tham dự: Ngày 17 tháng 3 năm 2024

7. Hạn đăng ký xin tài trợ: Ngày 3 tháng 3 năm 2024

8. Liên hệNguyễn Hồng Anh (SORA2024 AT viasm.edu.vn)