Hội nghị hội thảo

Math Open Day 2017 "Mùa Toán – Từ những chiều ẩn giấu"
Hội trường C2 và Phòng Hội thảo C2 - Đại học Bách khoa Hà Nội, 13/08/2017 Chi tiết
Stochastic processes- Actuarial science and Finance
C2-714, VIASM, 31/07/2017 - 03/08/2017 Chi tiết
Workshop on Stochastic Dynamical Systems
Tuần Châu, Quảng Ninh, 10/07/2017 - 15/07/2017 Chi tiết
Lý thuyết Nevanlinna và Lý thuyết xấp xỉ Diophantus
Tuần Châu, Quảng Ninh., 22/06/2017 - 25/06/2017 Chi tiết
Lược đồ nhóm cơ bản trong hình học số
Tuần Châu, Quảng Ninh., 21/05/2017 - 25/05/2017 Chi tiết
Một số vấn đề chọn lọc trong xác suất hiện đại
Tuần Châu, Quảng Ninh, 12/05/2017 - 14/05/2017 Chi tiết
Tôpô của kỳ dị, Hà Nội 2017
C2-714, 20/02/2017 - 22/02/2017 Chi tiết
Vietnam - Korea workshop on selected topics in Mathematics
Da Nang, Viet Nam, 20/02/2017 - 24/02/2017 Chi tiết