Hội nghị hội thảo

Workshop on algebraic coding theory and related concepts
B4-705, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), 25/12/2019 - 27/12/2019 Chi tiết
VIASM 2019 Workshop on Dynamical Systems and Related Topics
Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), 23/12/2019 - 25/12/2019 Chi tiết
VIASM-HUS-HNUE-KAIST Joint Mathematical Meeting
VIASM, VNU, HNUE, 13/12/2019 - 14/12/2019 Chi tiết
NGÀY HỘI TOÁN HỌC MỞ 2019 (MATH OPEN DAY 2019 - MOD 2019) “MATHEMATICS IS EVERYWHERE”
Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội, 03/11/2019 Chi tiết
Machine Learning Day
Tại hội trường T45, Đại học thuỷ lợi, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, 24/08/2019 Chi tiết