Hội nghị hội thảo

Hội thảo giảng dạy Thống kê - xác suất trong chương trình giáo dục phổ thông
Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), 15/10/2022 - 16/10/2022 Chi tiết
Diễn đàn Công nghệ tài chính - Xu hướng Thế giới và thực tiễn Việt Nam
Hội trường Laurent Schwartz, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), 06/10/2022 - 07/10/2022 Chi tiết
IACR-VIASM Summer School on Cryptography
Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM) in Hanoi, Vietnam, 24/08/2022 - 30/08/2022 Chi tiết
VIASM - ICTP Summer School in Group Theory and Representation Theory
Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM) in Hanoi, Vietnam, 09/08/2022 - 21/08/2022 Chi tiết
HỘI THẢO THƯỜNG NIÊN CỦA MẠNG LƯỚI VẬN TRÙ HỌC VIỆT NAM NĂM 2022
Hội trường A2.104, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh., 04/08/2022 - 07/08/2022 Chi tiết
Hội thảo và trường hè về Phương trình đạo hàm riêng và các chủ đề liên quan
Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), Hà Nội, 25/07/2022 - 28/07/2022 Chi tiết
Hội thảo về “Lý thuyết mã và một số nội dung liên quan”
Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), 157 Chùa Láng, Hà Nội, 04/07/2022 - 08/07/2022 Chi tiết
Hội nghị Hình học Đại số và Lí thuyết kì dị
Tuần Châu, Quảng Ninh, 24/04/2022 - 26/04/2022 Chi tiết