Trường hè Vật lý Toán năm 2024

Thời gian: 08:00:05/08/2024 đến 17:00:10/08/2024

Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

1. Mục tiêu:

Trường hè Vật lý Toán năm 2024 (VIASM Summer School on Mathematical Physics in 2024 ) được tổ chức nhằm giới thiệu tới học viên một số hướng nghiên cứu chủ đạo trong Vật lý Toán và các lĩnh vực liên quan như phương trình đạo hàm riêng, hình học, xác suất. Đây là hoạt động tiếp nối Trường hè Vật lý Toán (VIASM-IAMP) được tổ chức tại Quy Nhơn năm 2023. Trường hè Vật lý Toán là một trong các hoạt động dài hạn với mục đích lan tỏa và kết nối các bạn trẻ đam mê Toán học, Vật lý; thúc đẩy sự phát triển lĩnh vực Toán học, Vật lý tại Việt Nam cũng như các nước trong khu vực Châu Á.

2. Đối tượng tham dự:

Sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và các nhà nghiên cứu trẻ thuộc  khoa Toán và khoa Lý của các trường đại học trong nước và khu vực Châu Á

3. Đơn vị tổ chức và tài trợ:

 • Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán
 • Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

4. Ban Tổ chức:

 • Lê Minh Hà (VIASM)
 • Nguyễn Thành Nhân (Trường Đại học Sư phạm, ĐH Huế)
 • Trần Kiêm Minh (Trường Đại học Sư phạm, ĐH Huế)
 • Trần Quang Hoá (Trường Đại học Sư phạm, ĐH Huế)

5. Ban chương trình:

 • Phan Thành Nam (LMU Munich)
 • Nguyễn Trọng Toán (Đại học Pennsylvania State)

6. Giảng viên khóa học ngắn hạn:

 • Mitia Duerinckx (Đại học Tự do Brussels, Bỉ)
 • Yoshiko Ogata (Đại học Kyoto, Nhật Bản)
 • Wilhelm Schlag (Đại học Yale, Mỹ)
 • Robert Seiringer (Viện Khoa học và Công nghệ Áo

7. Báo cáo viên:

 • Lê Văn Phú Cường (Heidelberg University, Germany)
 • Tô Tất Đạt (Đại học Sorbonne, Pháp)
 • Marcin Napiórkowski (Đại học Warsaw, Ba Lan)
 • Jia Shi (Viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ)
 • Maxime Van de Moortel (Đại học Rutgers)

8. Ngôn ngữTiếng Anh

9. Hạn đăng ký tham dự: 30/6/2024

10. Hạn đăng ký xin tài trợ: 31/5/2024

11. Liên hệ:

Thư ký: Đặng Lê Hoàng Anh
Email: mathphysics-2024@viasm.edu.vn