Hội nghị hội thảo

Hội thảo lần thứ hai về Lý thuyết đồ thị và Hình học rời rạc
C2-714, Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội/, 09/01/2019 - 13/01/2019 Chi tiết
Hội thảo “Trường hè Toán học: kinh nghiệm Việt Nam và thế giới”
C2-714, Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội/, 22/12/2018 Chi tiết
Math Open Day 2018 "Toán học giải mã thế giới hỗn độn"
Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, Số 1 Hoàng Minh Giám, Cầu Giấy, Hà Nội, 04/11/2018 Chi tiết
International Mini-Workshop on Continuous Optimization
Tuần Châu, Quảng Ninh, 05/10/2018 - 07/10/2018 Chi tiết
Mini-course: Deep Learning
C2-714, VIASM, 12/09/2018 Chi tiết
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ IX
Trường ĐH Thông tin Liên lạc, TP. Nha Trang, Việt Nam, 14/08/2018 - 18/08/2018 Chi tiết
Mini-workshop on Dynamical systems and Partial Differential Equations
C2-714, Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội/, 10/07/2018 Chi tiết
Arithmetic and geometry of local and global fields
Tuần Châu, Quảng Ninh, 25/06/2018 - 29/06/2018 Chi tiết